Diverse

Tid for sikkerhet

Feil ved elektrisk utstyr og installasjoner, samt uforsiktig bruk av elektrisk utstyr, er årsaken til 37 % av boligbrannene.

Du kan enkelt sikre deg mot brann i sikringsskapet ved å installere en automatisk brannslukker.

Kostnaden for en automatisk brannslukkeren er kun ca. 500 kroner.