printlogo

 

Ytre Hvaler nasjonalpark er en norsk nasjonalpark som ligger i kyst- og skjærgårdslandskapet i Østfold. Parken ble opprettet 26. juni 2009, for å «bevare et egenartet, stort og relativt urørt naturområde ved kysten i sørøst-Norge, bevare et undersjøisk landskap med variert bunntopografi, og bevare økosystemer på land og i sjø med naturlig forekommende arter og bestander, kystlandskap med sjøoverflate og havbunn med korallrev, hard- og bløtbunn og den dekker et område på 354 km², hvorav 340 km² er sjøareal.

Nasjonalparken ligger i kommunene Fredrikstad og Hvaler  og den erstatter de fire tidligere sjøfuglreservatene Akerøya, Heia, Møren og Søndre Søster. Parken grenser opp til den svenske Kosterhavet nationalpark som ble opprettet samtidig.

Nasjonalparken har store verneverdier knyttet til flora og fauna, strand- og kysttyper, kystbarskog, lyngheier og det intakte storslagne kystlandskapet. Området har spesielle marine egenskaper pga. Glommas utløp og en meget variert undersjøisk topografi og bunnforhold. Dette gjør at Ytre Hvaler inneholder et stort mangfold av marine naturtyper både på grunt og dypt vann. Det er flere korallrev i området.

Området er preget av lang tids bruk av kysten og havet: rekefiske, hytter, fritidsbåter og annet fritidsaktivitet.

 

Link til Ytre Hvaler Nasjonalpark

 

 

Høringsuttalelse for Ytre Hvaler Nasjonalpark

Hvaler Hytteforening har gjennomgått konsekvensutredningen og verneplanen, og vi ser mange positive sider ved å opprette en Nasjonalpark og i det som står skrevet i verneforskriften. De foreslåtte fartsbegrensningene på sjøen er vi absolutt positive til, men kan se nytten av å tidsbegrense disse slik at de skal overholdes i

Les mer…