Her vil du finne informasjon som er relevant i forbindelse med etablering av private vann-og avløpsanlegg.

Innen utgangen av 2012 må selskaper med Begrenset ansvar (BA) som  er samvirkeforetak bringe vedtektene i samsvar med samvirkeforetaksloven og registrere seg som et SA.  Dokumentene på denne siden er ikke oppdatert med nye krav til  organisasjonsformen SA. 

Eksempeldokumenter/maler:

Stiftelse av selskap for etablering av drift av privat vann- og avløpsanlegg med momsfradrag på investeringen.

 

bat Innkalling til stiftelsesmøte
bat Vedtekter
bat Fullmakt
bat Protokoll fra stiftelsesmøte

 

HUSK!  Avtalen med grunneier og mellom hytteeierne om fremføring av vann-og avløp skal tinglyses.  Alle deltakere og grunneiere skal signere tinglysingen. Det er slik at loven sier at en grunneier IKKE kan nekte noen å føre vann eller kloakkledning over en grunneiers tomt. Grunneier kan bestemme hvor traseen skal gå, men innen rimelighetens grenser. Det eneste en grunneier kan oppnå ved å si nei til å legge en trase over tomta er at han kan klare å trenere en slik sak med et par år, men han vil til syvende og sist tape en slik sak.

Dokumenter fra vann- og avløpsprosjekt på Sandhelle (Skipstadsand).

 

bat Intensjonsavtale
bat Forundersøkelse vedrørende muligheter for tilbygg
bat Avtale om kostnadsrammer/betingelser/fordeling
bat Avtale mellom hytteierne

 

Linker

bat Vann-og avløpsprosjekt på Kjerringholmen
bat Hvaler Kommune

 

 

Ordførerens julegave til innbyggerne på Hvaler ut året

Alle hus og hytter på Hvaler slipper å betale abonnementsgebyr for vann og kloakk i fjerde kvartal. Denne julegaven fra kommunen utgjør 915 kroner i sparte utgifter for en vanlig husstand. I fjor gjorde kommunen det samme. Årsaken er bestemmelser om at kommunalt vann og kloakk skal drives etter selvkostprinsippet.

Les mer…

Ny lov om samvirkeforetak kan berøre vann- og avløpslag (BA)

1. januar 2008 trådte lov om samvirkeforetak i kraft. Loven klargjør rettstilstanden på samvirkerettens område, legger til rette for økt bruk av organisasjonsformen samvirkeforetak, samtidig som den ivaretar samvirkeforetakets særpreg som organisasjonsform. Mange etablerte økonomiske foreninger, andelslag som for eksempel veilag og garasjelag, og andre selskaper med begrenset ansvar er

Les mer…