Innløsning – kjøp av festetomt

Her kan du finne presentasjon fra medlemsmøtet 11. november .

Medlemsmøte om Tomtefeste

Søndag 29. oktober ble det avholdt medlemsmøte om Tomterfeste med ca 110 personer tilstede. Hvis du ikke hadde anledning til å møte denne gang kan du se presentasjonen under:

Spennende kampanje igangsatt av Tomtefesteforbundet!

Tomtefesteforbundet benytter nå anledningen før valget og gjør nå et massivt stunt mot politikerne i Tomtefestesaken. Tomtefesteforbundet har nå igangsatt en kampanje og sendt et «postkort» til samtlige politiske partier. Kampanjen har de kalt «Grunneiermakt til Tomtefestejakt» hvor de synliggjør eiere av fritidsboliger har fått en øking av festeavgiften på

Les mer…

Tomtefesteloven – en lov få våger å «røre»!

Av Mona Flemmen, styremedlem i Norges Hytteforbund og leder av Hvaler Hytteforening (Innlegg til Næringspolitikk.no; 22.5.2017) En utdatert lov som er urettferdig, usosial og ikke minst gammeldags. Norges hytteforbund ser med glede at Arbeiderpartiets stortingsrepresentant i justiskomiteen, Lene Vågslid, i «Næringspolitikk.no» tar til ordet for å endre på den urettferdigheten

Les mer…