Hyttefolkets bidrag til Hvalersamfunnet

Prosjektet “Kartlegging  av  Hyttefolkets  bidrag  til  Hvalersamfunnet”,  HTH,  ble  gjennomført  15.8.2012  til 31.12.2012.  Det  viktigste  målet  med  prosjektet  var å  frembringe  faktagrunnlag  om  hyttefolkets  bidrag  til verdiskaping på Hvaler, både sett  fra næringslivetsog hyttefolkets side.

Kartleggingen fastslår at hyttefolket på Hvaler helt klart bidrar til fellesskapet på Hvaler, både ved å skape grunnlag for og opprettholde det lokale næringslivet og lokalsamfunnet som sådan.

Næringslivaktører stipulerer at 50-90 % av omsetningen kan tillegges hyttefolket og ringvirkninger av hyttelivet i kommunen. Dette skaper arbeidsplasser hos lokale tilbydere både innen varehandel, bygg og anlegg og kultur/turistnæring. Hvaler kommune behandler hvert år et meget høyt antall byggesaker i forhold til kommunens faktiske størrelse og innbyggertall, noe som igjen bidrar til arbeidsplasser i offentlig sektor.

Både kommune og næringsliv fremhever klart og tydelig at hyttefolket har en sentral rolle for å utviklet Hvaler som et bærekraftig bo, fritids- og rekreasjonssted i fremtiden!

 

Les rapporten her……..

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *