Avgifter & skatterPolitikk

Takstfolket i full gang på våre hytter

Nå er takstfolket i full gang med å fastsette grunnlaget for eiendomsskatten på Hvaler. Kommunen har engasjert 9 personer som nå skal sette «prislappen».

Prosedyren for fastsettelse er at skattetakstnemnda skal gjøre det endelige vedtaket om verdi med grunnlaget fra den foretatte takseringen av den enkelte eiendom – så eiendomsskatten!

Resultatet vil bli offentliggjort for alle på samme tidspunkt og det er satt til 30. juni 2013, både hytte- og fastboende. Det er ikke nødvendig å være tilstede når taksten blir foretatt og det har ingen hensikt å sende inn informasjon om hytta osv. E-skattesjef Knut Kristian Skjolden poenger sterkt at festetomter blir sidestilt med eiertomter når det gjelder verdi. Han kan dog bekrefte at eiendommer som ligger i 100-meters sonen, I LNF-områder eller i Nasjonalparken og dermed har byggerestriksjoner vil ha en viss betydning for verdisettingen.

Eiendomsskatten for 2013 vil forfalle til betaling i utgangspunktet med 2 terminer i 2013. Hytteforeningen henstiller til kommunen at det må kunne lages en avbetalingsplan for den enkelte ved behov. Fra 2014 vil skatten komme sammen med de øvrige kommunale avgiftene og ha fire terminer.

 

Les mer i Fredrikstad blad

6 thoughts on “Takstfolket i full gang på våre hytter

 1. Fra 1.7.13 foreligger takstgrunnlag og fastsatt eiendomsskatt på våre hytter. Når en ser på de skattene som er ilagt blir det svært dyrt å fortsette å ha hytte på Hvaler, i sammenligning med andre kommuner. Har Hvaler hytteforening noen mening om dette?

  1. Årlig eiendomsskatt til ettertanke?
   Etter første år (med maks 2 promille) kan satsen økes til 7 promille i alle år deretter (og uten bunnfradrag). Dette betyr at på hver mllion i takstgrunnlag blir skatten kr 7 ooo i fremtiden.
   Uavhengig promillesatsen (og evt. bunnfradrag) er takstgrunnlaget helt avgjørende for resultatet. Derfor bør det på et prinsipielt og generelt grunnlag tas opp med kommunen hvilke faglige vurderinger som ligger til grunn.
   «Når utgangspunktet (les: takstgrunnlaget) er som galest – titt svaret (les: skatten) blir som originalest!» (fritt etter Ibsen).
   Rolv Norum

 2. >>> Hei, Hilde Gravensteen
  >>> Takk for ditt innlegg i denne saken.
  >>> Det ble i Kommunestyret september 2012 besluttet å innføre eiendomsskatt på Hvaler.
  >>> Hytteforeningen var i dialog lenge før dette med kommunen og ga sine innspill på dette. Da det til tross for mange henvendelser ble innført har nå satsen på skatten blitt satt på 2 promille som er den laveste satsen som ligger til grunn. Satsgrunnlaget er fra 2 til 7 promille.
  >>> Skatteloven sier dog at det ikke er anledning første år å legge satsen noe høyere enn 2 promille.
  >>> Så sammenlignet med andre kommuner ligger vi foreløpig med laveste
  >>> takst. (Fredrikstad har 3,7 promille, dog har de et bunnfradrag på 200
  >>> 000,-)
  >>>
  >>> Det foreningen nå må jobbe for er jo at kommunen følger sin plan om at de i sin langtidsplan frem til 2016 opprettholder denne takstverdien.
  >>> Vi får også følge med og holde dialogen med kommunen om forvaltningen av de store midlene de nå får inn utover hva de har hatt tidligere.
  >>>
  >>> Håper dette var litt svar på din henvendelse.
  >>> Mvh
  >>> For Hvaler hytteforening
  >>> Mona Flemmen
  >>> nestleder
  >>>

 3. Jeg eier hytte på Hvaler sammen med en bror. Likevel går all korrespondanse om bl.a. eiendomsskatten bare til meg. Og: Det er bare jeg som vil få krav om eiendomsskatten og må selv kreve skattepenger tilbakebetalt fra min bror.
  Jeg ringte Hvaler kommune og la frem problemstillingen. De har diskutert saken generelt og kommet til at det blir så mye ekstra arbeide å kreve inn skatt fra alle eiere at de – som i mitt tilfelle – bare krever inn skatt fra en person/hytte.
  Har Hytteforeningen noen synspunkter til denne problemstillingen?

  1. Eiendomsskatten: klagefrist på takstgrunnlaget går ut nå, 11.augustl
   Uansett: send foreløpig klage med bl.a be om flere oppysninger!

   Se ombudsmannens påpekning av mangler ved kommunens saksbehandling og bruk av sjablonregler:(Se sak på nettet med ingressen nedenfor (ctrl, pek + klikk for å følge kobling):• Sak om eiendomsskattetaksering av fritidseiendom i Råde kommune 7. august 2012 (Sak 2010/2979)
   Saken gjelder Råde kommunes eiendomsskattetaksering av en fritidseiendom.
   Ombudsmannen kom til at eiendomskattekontorets forberedelse og tilretteleggelse av klagesaken for overskattetakstnemnda ikke syntes å oppfylle kravene til forsvarlig saksbehandling og god forvaltningskikk. Det var nærliggende å anta at feil og mangler ved saksbehandlingen hadde hatt innvirkning på taksten overskattetakstnemnda hadde satt. Kommunen ble derfor bedt om å behandle saken på nytt. Ombudsmannen hadde også generelle bemerkninger til kommunens bruk av sjablonger ved eiendomsskattetakseringer.
   o Sak om eiendomsskattetaksering av fritidseiendom i Råde kommune

   http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CF8QFjAJ&url=http%3A%2F%2Fmagento.aschehoug.no%2Fmedia%2Fblfa_files%2F8215003524.pdf&ei=J2T_Ub_DEKK74ASl2IC4Bg&usg=AFQjCNGJGjz3GzIX8eVBbhopGDADDBWzng&cad=rja

   Det finnes en kommentarutgave på Eiendomsskatteloven, forord og innholdsliste ses her på nettet(marker linken, kopier og lim inn på søkemotoren på nettet):

   http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CF8QFjAJ&url=http%3A%2F%2Fmagento.aschehoug.no%2Fmedia%2Fblfa_files%2F8215003524.pdf&ei=J2T_Ub_DEKK74ASl2IC4Bg&usg=AFQjCNGJGjz3GzIX8eVBbhopGDADDBWzng&cad=rja

   (ingress: EIENDOMSSKATTELOVEN
   magento.aschehoug.no/media/blfa_files/8215003524.pdf‎
   2 eiendomsskatteloven Page 2 Monday, May 24, 2004 11:27 AM … mer-utvalgets innstilling, men har referert til utvalgets forslag i forskjellige sammenhenger.

   1. Forrige kommentar/ mail manglet en linkadresse, derfor et nytt forsøk på ajourføring her: (Se ombudsmannens påpekning av mangler ved kommunens saksbehandling og bruk av sjablonregler:
    (Se sak på nettet med ingressen nedenfor (ctrl, pek + klikk for å følge kobling):

    Sak om eiendomsskattetaksering av fritidseiendom i Råde kommune

    1. Sak om eiendomsskattetaksering av fritidseiendom i Råde kommune
    http://www.sivilombudsmannen.no/…/sak-om-eiendomsskattetaksering-av-friti…‎

    eller marker, kopier og lim inn i en søkemotor på nettet:

    http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=sak%20om%20eiendomsskatt%20taksering%20av%20fritidseiendom%20i%20r%C3%A5de%20kommune&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sivilombudsmannen.no%2Feiendomsskatt%2Fsak-om-eiendomsskattetaksering-av-fritidseiendom-i-raade-kommune-article2377-227.html&ei=GXf_UYv1CYeD4ASppoHIDQ&usg=AFQjCNHK9iNjpFFjUedM6UgH5wXCBHQ15g&bvm=bv.50165853,d.bGE

    Saken gjelder Råde kommunes eiendomsskattetaksering av en fritidseiendom.
    Ombudsmannen kom til at eiendomskattekontorets forberedelse og tilretteleggelse av klagesaken for overskattetakstnemnda ikke syntes å oppfylle kravene til forsvarlig saksbehandling og god forvaltningskikk. Det var nærliggende å anta at feil og mangler ved saksbehandlingen hadde hatt innvirkning på taksten overskattetakstnemnda hadde satt. Kommunen ble derfor bedt om å behandle saken på nytt. Ombudsmannen hadde også generelle bemerkninger til kommunens bruk av sjablonger ved eiendomsskattetakseringer.
    o Sak om eiendomsskattetaksering av fritidseiendom i Råde kommune

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.