Ukategorisert

Høringsuttalelse for Ytre Hvaler Nasjonalpark

Posted on

Hvaler Hytteforening har gjennomgått konsekvensutredningen og verneplanen, og vi ser mange positive sider ved å opprette en Nasjonalpark og i det som står skrevet i verneforskriften. De foreslåtte fartsbegrensningene på sjøen er vi absolutt positive til, men kan se nytten av å tidsbegrense disse slik at de skal overholdes i perioden 01.05. – 01.09. da […]