Lover og regler

Nå er vannscooterforskriften opphevet

Posted on

Vannscootere skal heretter kunne brukes på lik linje med båter i de aller fleste områder. Dette er en følge av at vannscooterforskriften oppheves. Kommunene kan ved behov fastsette lokale forskrifter om bruk av vannscooter. Bruk av vannscooter kan medføre ulemper for blant annet naturmangfold og friluftsliv, avhengig av hvor det skjer. Det kan variere innen […]