Advokatens hjørne

VA-anlegg

Posted on

Forholdet til grunneier og kommune Av advokat Ole Sperre, Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS Mange lurer på hvordan man går frem for å tilkoble VA-ledning (vann- og avløpsledning), hva koster det i form av anleggsutgifter, tilkoblingsavgifter og vederlag til grunneier og anleggseier. Hva bør man vite ved inngåelse av grunneieravtaler og tilkoblingsavtaler. Spørsmålene er aktuelle […]

Vann-og avløp

Ny lov om samvirkeforetak kan berøre vann- og avløpslag (BA)

Posted on

1. januar 2008 trådte lov om samvirkeforetak i kraft. Loven klargjør rettstilstanden på samvirkerettens område, legger til rette for økt bruk av organisasjonsformen samvirkeforetak, samtidig som den ivaretar samvirkeforetakets særpreg som organisasjonsform. Mange etablerte økonomiske foreninger, andelslag som for eksempel veilag og garasjelag, og andre selskaper med begrenset ansvar er bygget på samvirkeprinsipper og vil […]