Medlemskap

Kandidater til styret og valgkomite i Hvaler Hytteforening

Posted on

Til medlemmene i Hvaler hytteforening. Det nærmer seg årsmøte i Hvaler Hytteforening og med det, valg av medlemmer til styret. Valgkomiteen består i år av Halvard Eriksen, Inger Fauske og Kjell Gulbrandsen I henhold til vedtektene, er i år tre av styrets medlemmer på valg. Styrets leder: Mona Flemmen. Økonomi ansvarlig: John Gundersen Styremedlem: Aud […]