Lover og regler

Spennende kampanje igangsatt av Tomtefesteforbundet!

Posted on

Tomtefesteforbundet benytter nå anledningen før valget og gjør nå et massivt stunt mot politikerne i Tomtefestesaken. Tomtefesteforbundet har nå igangsatt en kampanje og sendt et «postkort» til samtlige politiske partier. Kampanjen har de kalt «Grunneiermakt til Tomtefestejakt» hvor de synliggjør eiere av fritidsboliger har fått en øking av festeavgiften på mellom 1000 til 84000 kroner […]

Diverse

Tomtefeste for ei annan tid

Posted on

Kilde: http://næringspolitikk.no/2017/05/15/tomtefeste-ei-annan/   Lene Vågslid 15. mai 2017   Lene Vågslid, stortingsrepresentant, Justiskomiteen I 2015 endra Høgre og FrP regjeringa tomtefesteloven. Dei sytte for å auke festeavgifta til 2,5 % for om lag 170.000 festarar i landet. Dei sytte for at tomteeigar er sikra ei trygg og god avkastning på sine festetomter. Arbeiderpartiet meiner at […]

Lover og regler

Tomtefeste – hva skjer nå?

Posted on

Denne artikkelen er i hovedsak en gjengivelse av informasjon på regjeringens hjemmeside. Avslutningsvis gis en kort oppsummering av tomtefesteforbundets innvendinger.  «Regjeringen har laget et forslag til endringer i tomtefesteloven som nå er til behandling i Stortinget og som foreslås å tre i kraft fra 1. juli 2015. Forslaget gjelder feste til bolighus og fritidshus og […]