Medlemskap

Vi trenger flere i styret!

Posted on

Har du hytte på Hvaler og ønsker du å bidra for Hvaler Hytteforening og nærmiljøet?  Hvaler Hytteforening jobber for alle hytteeiere på Hvaler, og har også blitt et bindeledd/samtalepartner med Hvaler Kommune.  Hvaler Hytteforening ønsker å utgjøre en forskjell – mellom hytteeiere, Hvaler Kommune og fastboende. I store perioder av året er hyttefolket nær 10 ganger […]

Medlemskap

Kandidater til styret og valgkomite i Hvaler Hytteforening

Posted on

Til medlemmene i Hvaler hytteforening. Det nærmer seg årsmøte i Hvaler Hytteforening og med det, valg av medlemmer til styret. Valgkomiteen består i år av Halvard Eriksen, Inger Fauske og Kjell Gulbrandsen I henhold til vedtektene, er i år tre av styrets medlemmer på valg. Styrets leder: Mona Flemmen. Økonomi ansvarlig: John Gundersen Styremedlem: Aud […]

Møter

Nytt styre i Hvaler Hytteforening

Posted on

Som nyvalg leder i Hvaler hytteforening må jeg få takke for den store tilliten som ble vist meg på årsmøte,  som i år ble avholdt lørdag 6. juli i Hvalerhallen.   Det nye styret består nå av følgende personer: Leder: Mona Flemmen Nestleder: Petter Hagen (ny) Økonomiforvalter: John Gundersen (fortsetter fra forrige periode) Styremedlem: Aud […]