Avgifter & skatter

Statsbudsjettet lagt frem for 2023

Posted on

Statsbudsjettet ble lagt frem for det norske folk 6. oktober noe det var knyttet store forventninger til. Mange husholdninger er nå presset på grunn av høye bokostnader. Høye strømpriser og økte renter gjør innhugg i mange private budsjetter. I tillegg har vi nå en høy prisvekst på matvarer, drivstoff – såkalte basisvarerHer er noen av […]