Diverse

Skal kommunen fortsette med vårdugnaden?

Posted on

Vi får mange spørsmål og synspunkter om «Vårdugnaden» / «Rusken» for 2017 og ønsker å forklare våre muligheter og begrensninger. Den opprinnelige hensikt med «Vårdugnaden» var å bidra til opprydding i nærområder og det offentlige rom (lekeplasser, parker, fellesområder etc.). Noen steder er dette fremdeles det som gjøres. I «Veileder om beregning av kommunale avfallsgebyrer» […]