Medlemskap

Ajourføring av medlemsregistret!

Posted on

Nå er sommeren på hell for de fleste av oss og hverdagen har satt inn for full. Sommeren har jo vært helt fantastisk! Dere vil nå i løpet av kort tid få brev fra oss hvor vi ønsker å få en tilbakemelding av dere for å kunne ajourføre vårt medlemsregister. Vi har i dag et […]