Politikk

Høringsuttalelse fra Hvaler Hytteforening om regional kystsoneplan for Østfold

Posted on

Hvaler Hytteforening har  gjennom 2014 fulgt opp  forslag til «Kystsoneplan for Østfold» ved å ha deltatt på møter med Østfold fylkeskommune, gitt skriftlige tilbakemeldinger og samarbeidet med Fredrikstad Hytteforening. «Kystsoneplanen for Østfold» ble lagt ut på høring og vi legger her ved vår uttalelse. Selve forslaget til regional kystsoneplan for Østfold finner du på Østfold […]