Diverse

Kraftledning Kråkerøy–Hvaler

Posted on

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Hafslund Nett konsesjon til å bygge en ny 132 kV kraftledning mellom Kråkerøy og Hvaler transformatorstasjon i Fredrikstad og Hvaler kommuner. Kraftledningen vil sikre framtidig strømforsyning til Hvaler-øyene og skal erstatte eksisterende 52 kV kraftledning på samme strekning. Det er gitt tillatelse til to alternative utbyggingsløsninger, etter følgende prioritering: […]

Diverse

Kombinert gang-sykkelvei og kraftledning

Posted on

En hyggelig tilbakemelding – det nytter å stå på! Hvaler formannskap vedtok 30. mai år i forbindelse med Handlingsprogrammet for regional transportplan i bypakken til Nedre Glomma-regionen å tilslutte seg innstillingen om en kombinert føringsvei for kraftforsyning i kombinasjon med og gang- og sykkelvei. Hvaler hytteforening har gjennom hele denne prosessen engasjert seg i dette […]