Politikk

Kommunestyremøte på Hvaler torsdag 3. november 2022 klokken 1700

Posted on

På agendaen står blant annet: Behandling av søknad om rammetillatelse og igangsettingstillatelse 1 – etablering av sjøbunnsdeponi – Møkkalasset og Svaleskjær. Flytende badstue i Skjærhalden – Modell for realisering. Tertialrapport 2. tertial 2022. Hele innkallingen finner du her: https://www.hvaler.kommune.no/innhold/politikk-og-innsyn/motekalender/#se:mote/moteid:1514/utvalgid:12 Du kan også følge kommunestyremøte på web: https://kommunetv.hvaler.kommune.no

Møter

Kommunestyremøte 14.10.2021 klokken 1700

Posted on

Det er kommunestyremøte på Hvaler torsdag 14.10.21 klokken 1700 på Rådhuset. Sakslita kan du lese her: https://www.hvaler.kommune.no/innhold/politikk-og-innsyn/motekalender/#se:mote/moteid:1441/utvalgid:12 Dersom du ønsker å følge møtet på nettet, finner du linken her: https://kommunetv.hvaler.kommune.no/

Avgifter & skatter

Hvaler øker eiendomsskatten: – Dette er et løftebrudd! står det i Fredrikstad blad 18.12.2020

Posted on

Fredrikstad blad skriver i dag at Hvaler kommune økte eiendomsskatten fra 2,9 promille til 3,5 promille, noe som betyr 8 millioner ekstra til disposisjon for kommunen. Fredrikstad blad skriver også at det i forkant av kommunestyremøtet ble sendt et brev fra Hvaler Hytteforening til sentrale politikere på Hvaler hvor de advarte mot å øke eiendomsskatten. […]