Ukategorisert

OPPSTART AV ARBEIDET MED KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

Posted on

PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN OG KOMMUNAL PLANSTRATEGI PÅ HVALER 2020-2031. Samfunnsdelen er det viktigste strategiske dokumentet til kommunen, og vil være førende forfremtidige arealplan, temaplaner og reguleringsplaner. Rådmannen mener at samfunnsdelen er i tråd mednasjonale føringer om forventinger til kommunal og regional planlegging 2019-2023, og de føringer som ligger i de regionale plandokumentene for Østfold.Kommuneplanen består […]