Advokatens hjørne

Skal hytta utvides?

Posted on

Forholdet til grunneier og kommune v/Advokat Lasse Groven Egeberg – Advokatfirmaet Nicolaisen Det er siden sist kommet inn en rekke henvendelser til både hytteforeningen og til oss med spørsmål knyttet til ønsker om utvidelser av hytter rundt omkring i landet. På bakgrunn av dette er vi blitt oppfordret til å skrive litt om tematikken – […]