Diverse

Pålagt å innhente av fødselsnummer til alle strømkunder

Posted on

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har fra 1.9.2015 pålagt alle nettselskaper og strømleverandører å innhente kundenes fødselsnummer. Fødselsnumrene skal benyttes for å identifisere kundene og ivareta personvernet i den nye nasjonale løsningen for informasjonsutveksling i strømmarkedet (Elhub). Statnett er pålagt av NVE å utvikle Elhub, og det skal etter planen være iverksatt innen 20.2.2017. Løsningen […]