Avgifter & skatter

En demokratisk utfordring!

Posted on

Det store flertallet av de som har eiendom i Hvaler kommune og dermed betaler eiendomsskatt har ingen mulighet til å påvirke hva slags politikk man fører eller hvor høy promille eiendomsskatten blir. Hytteeiere har som kjent ikke stemmerett i kommunen og dette ser jeg på som et stort demokratisk problem. Nå kan det se ut […]

Hvaler nytt

Hvaler nytt nr. 3/2013

Posted on

Hvaler nytt nr. 3/2013 er sendt medlemmene. I denne utgaven av Hvaler nytt finner du blant annet referaat fra møte med kommunen vedrørende eiendomsskatt, protokoll fra årsmøtet, presentasjon av nytt styre, øyhopping på Hvaler, den optiske telefongrafen gjenreist på Hvaler, ta med hunden til Sverige – husk nye regler, en liten bit av Hvalers frukthistorie, ny strand – Kroksand, Pauls Hvalernøtter og vervekampanje – verv og vinn!

Avgifter & skatter

Innspill fra medlemmene

Posted on

Hei, kjære medlemmer! Nå er vi i gang! Svært mange av dere har allerede sendt oss gode innspill som vi kan ta med oss inn i møte med Hvaler kommune. Møte er avtalt i slutten av august og vi vil informere dere om hvordan møte gikk umiddelbart i etterkant.  Har dere noen flere innspill tar […]

Avgifter & skatter

Nå foreligger eiendomsskatten på din hytte!

Posted on

På hjemmesidene til Hvaler kommune kan du nå se hva du må betale i eiendomsskatt!

Kommunestyret vedtok september 20132 å innfør eiendomsskatt på alle faste eiendommer i kommunen unntatt næringseiendom.

Eiendomsskatt er i Norge en frivillig kommunal skatteform som kommunestyret kan vedta å skrive ut med hjemmel i lov om eiendomsskatt. I 2011 hadde 316 av 430 kommuner i Norge eiendomsskatt i en eller annen form.

Det er eiendommens verditakst som danner grunnlaget for skatteberegningen. Taksten skal gjenspeile antatt markedsverdi slik det står i eiendomsskatteloven § 8A-2.