Avgifter & skatter

KUNNGJØRING VEDRØRENDE EIENDOMSSKATT 2020 I HVALER KOMMUNE

Publisert den

Hvaler kommune har nå lagt ut følgende informasjon – vær obs på klagemuligheten. Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15 legges eiendomskattelisten ut til gjennomsyn i tre uker fra og med 28. februar 2020. Skattelisten vil bli lagt ut på servicetorget i Hvaler rådhus, biblioteket og på www.hvaler.kommune.no/eiendomsskatt. Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år […]

Hvaler nytt

Hvaler nytt nr. 4/2013

Publisert den

I siste utgave av Hvaler nytt kan du blant at styret i Hvaler Hytteforening er helt oppgitt over utspillet fra rådmann Dag Henriksen i den fremlagte økonomiplanen , artikkel Fredrikstad blad uke 47 2013: En demokratisk utfordring, intervju med Hvalers nye rådmann, historien om Kofoed bryggeriet og mye mer…………….

Hvaler nytt

Hvaler nytt nr. 3/2013

Publisert den

Hvaler nytt nr. 3/2013 er sendt medlemmene. I denne utgaven av Hvaler nytt finner du blant annet referaat fra møte med kommunen vedrørende eiendomsskatt, protokoll fra årsmøtet, presentasjon av nytt styre, øyhopping på Hvaler, den optiske telefongrafen gjenreist på Hvaler, ta med hunden til Sverige – husk nye regler, en liten bit av Hvalers frukthistorie, ny strand – Kroksand, Pauls Hvalernøtter og vervekampanje – verv og vinn!