Avgifter & skatter

Informasjon om nye Sandbakken Miljøstasjon

Posted on

Da har Hvaler Kommune sendt ut informasjon om den nye miljøstasjonen på Sandbakken, Kirkøy Hvaler Kommune skriver: Alle renovasjonskunder i Hvaler kommune, med unntak av næringskunder, vil motta et eget renovasjonskort. Dette kortet er registrert på den enkelte renovasjonskunde, og kan ikke overdras til andre. I 2017 oppnår du følgende fordeler ved å benytte renovasjonskortet […]