DiversePolitikk

REFERAT FRA MØTE I SAMARBEIDSFORUM 07.10.2015

HVALER KOMMUNE

MØTEREFERAT

Tid og sted: Onsdag 07.10.2015 – Møterom Knatten, Hvaler rådhus.
Referent: solsly

Hvaler Hytteforening:
Leder Mona Flemmen
Nestleder Petter Hagen
Økonomiforvalter John Gundersen

Hvaler kommune:
Fagleder plan, Susanne Lund Johansen
Virksomhetsleder Jan Aspheim
Avd.leder landbruk Laila Røed
Næring Solveig Slyngstad (ref)

Møte i Samarbeidsforum Hvaler hytteforening og Hvaler kommune

• Beredskap – strømtilførselen på/til Hvaler, svært mange hendelser i 2015 – Jan Aspheim.
Mye fokus på strøm. Hvor kommer den nye linja. Strømbrudd skyldes, i flg. Jan Aspheim, kabler som er i nærhet av salt sjø. NVE sier det blir mer ekstremvær og at det sikreste er å legge kabler i bakken. Men, luftlinjen er billigst (på kort sikt).

Fylkeskommunen har opprustet fergeleiene med 7 mill. – Korshavn og Skipstadsand. Petter Parmer har fått gratis bryggeleie i Korshavn (ligger i beredskap). Kystverket støtter med lenser. Kommunen har gitt Parmer garanti. Server øyene.

Tunnelen sårbar. Går vifter i 15% av tiden samt at det er pumper i tunnelen. Mao avhengig av strøm.

Det er et generelt større behov for nettdekning og utbygging av fiber vil tvinge seg frem.

• Status parkering. Trafikkavvikling på Skjærhalden sommeren 2015.
Det blir slutt med sommerparkeringen ved/på parkeringsplassen ved Floren skole på Kirkøy. Det arbeides nå med å utvide parkeringsplassen bak rådhuset. Den nye parkeringen planlegges ferdigstilt før neste sesong. Det er et ønske å kombinere dette med båtopplag på vinteren. De som driver med båtopplag vil gis mulighet til å leie plasser her.

• Parkering for hyttene på Spjær
Enkelte hytter i området står nå uten parkering da nye grunneiere ikke lenger ønsker parkering på eiendommene (langs veien/på jordet). Det finnes et godt alternativt område som er satt av til parkering i kommuneplanens arealdel (andre siden av veien). Området kan utvides i hht kartet:) Parkeringen er organisert som et sameie. Etter det kommunen har kjennskap til er det vanskelig å få oversikt over sameiet, og dermed vanskelig å få på plass de nødvendige privatrettslige avtalene.

• Regulering boligfelt – hensyntagen til hytteeierne i slike prosesser
Ved oppstart, høring og vedtak av reguleringsplaner har kommunen plikt til å varsle registrerte grunneiere og festere i planområdet, samt direkte naboer til planområdet (PBL kapittel 12).
I tillegg varsles/informeres det i aviser og på kommunens nettside. Loven er klar på at festere skal varsles. Det som er avgjørende for om du får varsel eller ikke, er hvor nært (fysisk/geografisk) tomta di befinner seg i forhold til planområdet. Kommunen følger (selvfølgelig) loven på dette, for hytteeiere så vel som for andre. I tilfeller hvor man ikke har krav på varsel har man selv et ansvar for å følge med i aviser og på kommunens digitale medier (nettside og Facebook) for å holde seg orientert.

• Status ubebygde hyttetomter.
Kommunen har ikke mottatt noen spørsmål siden sist som knytter seg til dette. Kommunen har ikke ressurser til å utarbeide områdeplaner. Men private kan ta initiativ til å få utarbeidet dette. De fem fortettingsområdene for hytter i kommuneplanens arealdel er et viktig tema i den pågående rulleringen av kommuneplanens arealdel.

• Hvaler ‘gror’ igjen – hvordan jobber kommunen med dette.
De private grunneierne bestemmer. En vedtatt kommunal forskrift fra 1936 sier noe om verneskog. Det må meldes til kommunen om hogging innenfor 300 meters beltet mot sjøen. Det skal i prinsippet spørres kommunen før det hogges. Skogen på yttersiden mest aktuell (sørvest). Det er ikke anledning til å hogge i nasjonalparken.
Den generelle gjengroinga – kommunen samarbeider med beitelaget, Skjærgårdstjenesten, Oslofjordens friluftsråd om beiting/skjøtsel på øyene (skjøtselsplan). Det settes ut sauer på flere utvalgte områder (øyer). Utfordringen er at det nå er få dyrebesetninger igjen på Hvaler. En annen utfordring er at mange skog- og landbrukseiere ikke bor på Hvaler, det hogges ikke ved og kulturlandskapet blir ikke holdt i hevd.

• Edholmen marina – tilgrising fra skøyte som brukes til bolig.
Det er en sak på dette som nå er under behandling i kommunen.

• Andre næringssaker:

Navn på busstoppene. Det er vedtatt navn på samtlige busstopper på Hvaler. Skiltene vil bil satt opp av Statens Vegvesen i løpet av høsten 2015. Takk for innspill fra hytteforeningen!

Kajakkstativer
Området ved parkeringen på Spjær, kunne også være et ideelt sted for å sette opp låsbare kajakkstativer (miljøtiltak). Oslofjordens Friluftsråd har vært i kontakt med kommunen og ønsker å drifte slike stativer på Hvaler.

Planprogrammet fastsettes i kommunestyret – næringsplanarbeidet kan da gjennomføres.

Nye Skjærhalden torg – Arkitekter utarbeider nå skisse til ‘nytt torg’ i Skjærhalden. Berørte næringer deltar i prosessen.

Ny giv i Hvaler Næringsforum – den nyvalgte lederen heter Harald Bråthen.

Neste møte
Fredag 12.februar 2016 kl 14-16.

Deadline innlevering tekst til HvalerNytt er 20.02.16.
Meld gjerne fra underveis om saker/tema dere ønsker belyst i neste møte.

solsly

2 thoughts on “REFERAT FRA MØTE I SAMARBEIDSFORUM 07.10.2015

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.