DiverseMøter

REFERAT FRA MØTE I SAMARBEIDSFORUM 06.10.2016

HVALER KOMMUNE

MØTEREFERAT SAMARBEIDSFORUM
Tid og sted: 6. oktober 2016 – kommunestyresalen, Hvaler rådhus

Hvaler Hytteforening:
Leder Mona Flemmen
Økonomiforvalter John Gundersen

Hvaler kommune:
Virksomhetsleder (kommunalteknikk) Jan Aspheim,
Virksomhetsleder (areal og byggesak) Robert Moan,
Kommunalsjef Thea Gaulen (ref)

Møte i Samarbeidsforum; Hvaler hytteforening og Hvaler kommune

• Kort presentasjon av Hvaler Hytteforening med gjennomgang av rapporten «Kartlegging av hyttefolkets bidrag til Hvalersamfunnet»
• Protokoll fra forrige møte i 30.5.16
Robert Moan: Angående regulering av føringsvei og gang og sykkelsti. Det er besluttet å sende planen på en ny forenklet høring for å sikre at også rasteplasser og pendlerparkering ivaretas.
• Planlegges det noen «åpne» møter fremover og evnt. i 1. halvår 2017?
Det er ikke lagt opp til åpne møter nå, men det kommer trolig noen i forbindelse med kommuneplanen. Hytteforeningen holder seg oppdatert på kommunens facebookside og videreformidler mye til medlemmene.
• Status om skilting/navnsetting bussholdeplassene på Hvaler, skulle vært oppe før sesongen 2016?
Hvaler kommune har vært i kontakt med veivesenet igjen. På grunn av sykdom har skiltingen blitt forsinket. Veivesenet iverksetter «hastesak» og håper å ha avtaler på plass ved årsskiftet og at bussholdeplassene er merket med skilter i løpet av våren.
• Hva skjer på Sandbakken og avlevering av søppel/begrensning/registrering?
Miljøstasjonen er ferdig og solceller montert. Møller monteres i disse dager. Over nyttår håper man å være i gang med å få den grønne overskuddsstrømmen ut i nettet. Anlegget er blitt flott.

Kommunen jobber nå med rutiner for håndtering og gebyrregulativ / nivå. Vedtas politisk før jul. Levering for husholdningene (og hyttene) vil knyttes til abonnementskort. Informasjon og kort sendes til alle som betaler renovasjon når det er klart. Næring og de som ikke har kort, eller som har brukt opp mengden, betaler etter vedtatte takster.

Man ser også på åpningstider på anlegget, og gjennomgår hele leveringsordningen.

• Dato for Dugnad 2017, hvordan forløp håndteringen seg i 2016 på de Østre øyene?
Håndteringen på Østre øyer forløp greit. To travle helger. Mange brukte tilbudet. Både fastboende og hyttefolk. Noen kan ikke innfinne seg med at man ikke kan ta imot all type avfall. Dato og omfang i 2017 er ikke satt. Men ser på dugnaden / rusken i sammenheng med resten av renovasjonstjenesten, og vurderer tilbud, betaling og åpningstider.

Kommunen og hytteforeningen er bekymret for at søppel skal bli hensatt rundt containere, dumpet i naturen eller sjøen, men den type atferd og forhold må håndteres i straffelov og forurensningslov og jobbes med i holdningsarbeid og i samarbeid med politi og kystvakt, ikke gjennom renovasjonsforskriften.

• Sykkelutleie – evaluering – blir det andre steder i 2017?
Kommunen har i sommer hatt 14 gule sykler til låns. Har vært vellykket og mye i bruk. Kan ikke reservere. Er ikke evaluert, men man vurderer å øke tilbudet med flere sykler og nye steder til neste år. Kommunen tar gjerne imot råd om steder der syklene kan plasseres ut, og om sykler som er på avveie og som må hentes hjem.

• Bygg/leskur til campingvogn på Storengkilen (40 m) fra vannet? Hvordan kan slike bygg settes opp?
I Hvaler er ikke camping med campingvogn tillatt annet enn på campingplassene. Spikertelt er ikke lovlig å oppføre, uavhengig om den tenkes bygd i tilknytning til campingvogn. Dette betyr at spikertelt for øvrig ikke er lovlig å oppføre på campingplasser.

• Fergeforbindelse de Østre øyene; vil tilbudet bli det samme? Hva med muligheten for «øyhopping»?
Østfold fylkeskommune er i gang med ny avtale for persontransport til øyene. Ny avtale skal tre i kraft 1. januar 2018. Det kan bli noen endringer i tilbudet avhengig av avtaletype og hvem som får kontrakten, men tilbudet vil trolig fortsette mye som før. Fylkeskommunen er innstilt på å opprettholde et (bil)fergetilbud.

• Status gang- og sykkelvei trase sammen med føringsvei for kabel
Det blir føringsvei over Stokken. Vi ser på muligheter for sykkelvei sammen med fylkeskommunen (fylkesvei). Føringsvei vil gjøre investeringen billigere. Kommunen vurderer dette fortløpende og i sammenheng med investeringsplanene.

• Annet:
– Om mulighet for grøntbeskjæring av (gang)vei i nasjonalparken. Her bør nasjonalparkforvalter kontaktes. Dersom det er greit, er det ok for kommunen,
OBS: Hvis det gjøres endringer på veien, eller opprettes vei ved tiltaket, er dette søkepliktig.

– Hvaler fiber er etablert. Meld interesse på hvalerfiber.no. Ruller ut etter hvert. Informasjon og infomøter i områdene etter hvert som utbygging skjer.

– Kommuneplanside. På Hvaler kommunes hjemmeside er det opprettet en egen side for kommuneplanarbeidet med innsyn og kart over hvor innspill er kommet.

– Samarbeidsforummøter våren 2017; tirsdag 28.2. (kl. 13:00-15:00) og fredag 5.5.2017 (kl. 12:00-14:00)

• HvalerNytt nr. 4 – stoff; frist for innlevering er 10. november 2016

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.