Møter

Referat fra møte i Samarbeidsform 23.01.2015

Møte i Samarbeidsforum mellom Hvaler hytteforening og Hvaler kommune

Eiendomsskatten – klagebehandling
Kommuneadvokat Einar Georg Nilsen orienterte om status i klagebehandlingen. 6 500 eiendommer er taksert, noe som naturlig nok har generert mange klager. Som følge av dette, ligger det fortsatt ca 300 klagesaker ubehandlet. Rushet av antallet klagesaker har minket og kommunen vil kunne gi raskere svar på de foreliggende klagene.

Miljø-App prosjektet
Kommunikasjonssjef Tora Klevås orienterte om den nye tjenesten/miljø-App prosjektet. Målet er at dette skal gi en miljøgevinst (vinn-vinn). Den tradisjonelle Miljøkalenderen er dyr å produsere og å distribuere. App’en skal gi en oversikt over returpunkter. Den vil gi en SMS varsel på henting av papir og vil også gi sorteringsinformasjon (åpningstider på Sandbakken, tømmeruter mv). Kommunen vil sende ut et infobrev om bruk av App’en.

Smart Energy og ringvirkninger
Leder på teknisk Jan Aspheim trakk opp fremtidige tanker og visjoner for fremtidig teknologisk utvikling i hht Smart Energi, Smart Water og Bredbånd. Den tekniske infrastrukturen er særlig viktig for nåværende og fremtidig næringsutvikling på Hvaler. Kommunikasjonsfasilitetene er også viktig for at hyttebeboerne skal kunne utnytte tiden på Hvaler best mulig:)
Hvaler er en av to kommuner i landet som har automatisk strømmåleravlesning. Nå er tanken at også vannmålerne skal inn på det samme systemet. Målet med dette er å oppnå differensiert forbruk. Det betyr at forbrukerne selv skal kunne gis mulighet til å utnytte prissvingningene i markedet. Å ha mulighet til å dimensjonere infrastrukturen etter forbruket vil gi store ressursbesparelser. Mao det er mye å hente ved å utnytte ‘dautiden’ i nettet. For å få til dette må systemene snakke sammen. Tanken er å gjøre det samme med vannmålerne som med strømmålerne. Vannmålingen bør være korrekt. Kommunen bør eie vannmålerne slik at dataene kan tas rett inn i faktureringssystemet. Forsikringsbransjen ønsker å lese ‘live’ slik at f.eks. lekkasjer avdekkes når ulykken inntreffer.

Bredbåndutbyggingen stoppet i sin tid opp. Kommunen ønsker å finne selskaper som tar utbyggingen videre. Dette er samfunnsutvikling. Det ligger pt ledninger i bakken fra Fredrikstad til Skjærhalden. Denne overkapasiteten kan leies ut til kommersielle aktører.
Kommunen har bestilt en dekningsanalyse. Denne analysen vil indikere hva det vil koste å spre fiber til hver grend og krok. Både hyttebefolkningen og fastboende har et sterkt ønske om et bedre nett.

Kombinasjonen av teknologiene er nøkkelen som Hvaler nå ønsker å sette fokus på (Smart-teknologi og bredbåndutvikling). Hvaler kommune har et proaktivt forhold til bruk av nye teknologier.

Parkeringsutfordringene
Det skal bygges gang- og sykkelvei mot sentrum. Det betyr at noe av veien vil krympes. Kommunen driver ikke mange parkeringsplasser. Det meste er privatisert. Vi leier noen av Opplysningsvesenets Fond (som er en stor grunneier på Hvaler). På vinteren er det overkapasitet med parkering, disse plassene kan bli båtplasser. Det jobbes også med å få bort ulovlighetsparkering av båter.

Sandbakken vil bli en miljømøteplass. Der skal det også etableres ladestasjon for el-biler. Målet er at miljøstasjonen skal være ferdig i slutten av 2015.

Vårdugnaden
4.-10 mai (åpen kl 07-20 man-fre) (åpen kl 09-19 lør-søn). Det blir ikke satt ut containere på Søndre Sandøy. Hvaler kommune sliter med miljøsyndere som krever mye ressurser.
Kompostkurs
1.april (kl 19-21 på Sandbakken).
Å kompostere reduserer renovasjonsavgiften med 30%. Binger vil bli solgt på Sandbakken.
Tilsvarende kurs vil også bli holdt 18. sept.
Navn på busstoppene
Hytteforeningen henstilles om å ta direkte kontakt med Østfold fylkeskommune som har ansvar for dette. Ventebu til ferjene mangler også. Østfold fylkeskommune trenger en påminnelse!
Gang- og sykkeltrase
Det jobbes med å lage en føringsvei der kraftlinja går. Fortsatt mange uklarheter. Mange aktører, bl.a. NVE som ikke har mottatt noen konsesjonssøknad. Kommunen skal påbegynne planarbeidet ila våren for deler av strekket. Det jobbes med anbud. Kompleks prosess. Kan se for oss et 2 årig løp før det foreligger en avklart (del) trase. For Hafslund er kostnadsaspektet avgjørende (70 mill?). NVE har en ‘nøkkel’-posisjon i dette. Det er et mål å få en sammenhengende trase ut til Hvaler. I dag er det et dårlig tilbud til myke trafikanter.
Parallelloppdraget
En mulighetsstudie for bruk av det offentlige rom i Skjærhalden. Skal ut på anbud så snart trafikkanalysen er på plass. AsplanViac kommer med anbefalinger på bakgrunn av analysen.

Informasjon om arrangementer på Hvaler
Vi melder arrangementer inn til Hytteforeningen/HvalerNytt. Hytteforeningen blir invitert til møtet med frivillige lag/foreninger i februar (dato ikke fastsatt).

Neste møte
Fredag 20. mars (kl 12-14)

4 thoughts on “Referat fra møte i Samarbeidsform 23.01.2015

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.