Lover og regler

Reaksjoner på forbudet om å overnatte på hytta

Hva med de kommunale avgiftene?

Styret har mottatt en del henvendelser med forslag om å holde tilbake kommunale avgifter. Dette med bakgrunn i at hytteeiere for tiden ikke får lov til å overnatte på hytter i andre kommuner enn hjemkommunen.

Kommunale avgifter er underlagt et selvkostregime. Det vil si at kommunen ikke kan ta inn større avgifter enn kostnadene, og at kostnadene skal fordeles på brukerne av kommunens tjenester. Avgiftene kan være faste for året eller variable ift. forbruket.

For de som er tilknyttet offentlig vann og avløp består avgiften av en fast del, og en variabel del. Den variable delen vil være null i forbruk når hytta ikke er i bruk. Betales ikke avgiften kan og vil kommunen stenge vanntilførselen til eiendommen, og det vil medføre betydelige gebyrer for å få åpnet vanntilførselen igjen.

Skatter og avgifter har et sterkt vern i lovgivningen. Det innebærer at kommunene kan ta pant i eiendommene for manglende innbetaling av avgifter. Det kan i ytterste forstand medføre tvangssalg av eiendommen.  

Hva med å melde flytting til hyttekommunen?

Noen har også fått den idéen at man kan melde flytting til hyttekommunen, dvs. at man formelt vil være fast bosatt i hyttekommunen. Det er ikke så enkelt. Først må hyttas status endres til bolig. Det har Hvaler kommune hatt en veldig restriktiv praksis på. Hytta bør i så tilfelle ligge i et område, som er regulert til boligformål.

For boligformål stilles det større krav til tilgjengelighet enn for en hytte. Det skyldes evt. behov for ambulanse, brannbil eller hjemmetjenester året rundt. Hytter som ligger i LNF-områder eller uregulerte områder vil også kunne møte utfordringer ved at myndighetene vil vurdere at en helårsbosetting vil medføre ulemper for allmenheten, naturen, landskapet og for kommunens planlegging i framtiden.

Det er heller ikke uvanlig at det er forskjellige prisnivåer for hytter og boliger. Du kan altså risikere at verdien på hytta blir kraftig redusert ved omgjøring til fast bolig.

Hvaler hytteforening forstår godt at hytteeiere er misfornøyd med forbudet mot å oppholde seg på hytter utenfor bostedskommunen. Landet er imidlertid i en ekstraordinær situasjon med koronapandemien. Den har store konsekvenser for bl.a. enkeltpersoner og arbeidsplasser. Regjeringen oppfordrer hele landet til å delta i en dugnad for å prøve å begrense pandemien og konsekvensene mest mulig.

Hvaler hytteforening anbefaler i denne situasjonen medlemmene om å følge myndighetenes pålegg og anbefalinger, for å forsøke å begrense skadevirkningene av pandemien. Selv om hytta ikke blir brukt denne påsken så gled deg til du kan bruke den igjen og tenk på hvordan du feiret forrige påske.

Styret ønsker også å minne sine medlemmer på at har du arbeider som skal utføres på hytta av håndverkere på Hvaler – sett dem i gang nå. Viktig at vi støtter opp om håndverksbedriftene på Hvaler i disse vanskelige tidene.

Hilsen

Styret

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.