Avgifter & skatter

Rådmannen på Hvaler vil ha nye takster på hus og hytter fra 2024

I Formannskapsmøte til torsdag 31. mars er det lagt fram en sak ang eiendomsskatt og valg av tidspunkt og metode for omtaksering.

I saksdokumentene står det bl. annet:

«For de fleste eiendommer gjenspeiler ikke de takster som i dag benyttes for utskriving av eiendomsskatten den reelle omsetningsverdien. Det er et grunnleggende prinsipp for kommunenes rett til utskriving av eiendomsskatt at eiendommer med lik markedsverdi beskattes likt. Dette samsvarer med den allmenne rettsoppfatning og er avgjørende for befolkningens tillit til ordningen med kommunal beskatningsrett av fast eiendom. Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen om og etter hvilke satser og regler eiendomsskatt skal skrives ut for det kommende skatteåret, jf. esktl. § 10. En alminnelig omtaksering av alle skattepliktige eiendommer skal skje til samme tid, og nye takster må få virkning fra samme skatteår.

Det er har vært en betydelig økning i markedsprisene på boliger og fritidseiendommer siden siste alminnelig taksering i 2012. Særlig har det vært en sterk vekst i prisene på de mest attraktive eiendommene. Det er dessuten et faktum at det kan være til dels store forskjeller i dagens takster på enkelteiendommer som ikke kan forklares med forskjeller i eiendommenes antatte markedsverdi.

Du kan lese hele saken i sakspapirene til formannskapet her:

https://www.hvaler.kommune.no/innhold/politikk-og-innsyn/motekalender/#se:mote/moteid:1505/utvalgid:9

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.