Hvaler Hytteforening

Vi bryr oss om ditt personvern

Hvaler Hytteforening har et ønske om og en forpliktelse til å respektere personvernet ditt og å overholde gjeldende personvernlovgivning. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler inn og bruker personlige opplysninger. Personlige opplysninger betyr i denne sammenheng informasjon om deg eller en annen identifiserbar person. 

Hvilken informasjon samler vi inn

Vi samler inn dine personlige data og annen informasjon når du henvender deg til oss. Primært samles det kun inn informasjon du leverer denne til oss gjennom henvendelser eller medlemskap. 

Unntaket er innsamling av informasjon via nettsted. Dette er skilt ut i en egen «Cookie Policy«.

Hvorfor behandler vi personopplysninger?

Vi kan behandle dine personopplysninger for følgende formål. 

Kommunikasjon med deg: Vi kan bruke dine personlige data til å kommunisere med deg, for eksempel for å informere deg om arbeidet vi gjør, innkallinger til møter eller annen relevant informasjon i forbindelse med ditt medlemskap.

Markedsføring, annonsering og anbefalinger: Vi kan kontakte deg for å informere deg om nye produkter, tjenester eller kampanjer vi kan tilby, og for å gjennomføre markedsundersøkelser når vi har ditt samtykke eller det er ellers tillatt. Vi kan bruke dine personlige data til å tilpasse tilbudet vårt og gi deg mer relevante tjenester, for eksempel å lage anbefalinger og vise tilpasset innhold og annonsering i våre tjenester. Dette kan inneholde visning av innhold fra oss og tredjepart.

Deler vi personopplysninger

Vi selger ikke, låner, leier eller på annen måte avslører dine personopplysninger til tredjeparter med mindre annet er angitt nedenfor. 

Obligatoriske utvekslinger: Vi kan være forpliktet til å offentliggjøre dine personlige opplysninger til bestemte myndigheter eller andre tredjeparter, for eksempel til rettshåndhevende organer. Vi kan også utveksle og på annen måte behandle dine personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning for å forsvare Hvaler Hytteforening sine legitime interesser, for eksempel i sivile- eller straffesaker.

Hvordan adresserer vi data kvalitet?

Vi har fornuftige rutiner for holde personopplysningene vi behandler, nøyaktige og for å slette uriktige eller unødvendige personopplysninger. Vi beholder bare dine personlige opplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle de formål som er skissert i denne erklæringen eller på annen måte kommunisert med deg, med mindre en lengre periode er påkrevd av lovverks som for eksempel regnskapsloven. 

Hva er dine rettigheter? 

Du har følgende rettigheter relatert til personopplysninger som Hvaler Hytteforening behandler om deg: 

Tilgang: Du har rett til å vite hvilke personlige data vi har om deg og å skaffe en kopi.

Dataportabilitet: I henhold til loven har du rett til å skaffe deg personlig informasjon du har levert til Hvaler Hytteforening i et maskinlesbart format.

Retting og sletting: Du har rett til å ha ufullstendige, uriktige, unødvendige eller utdaterte personopplysninger om deg slettet eller oppdatert.

Oppheve samtykke: Du har rett til å trekke samtykket Hvaler Hytteforening har for å behandle dine personlige data.

Du kan utøve dine rettigheter ved å kontakte oss. Hvis du tilbakekaller samtykket eller ønsker at vi sletter eller slutter å behandle dine personlige data kan du ikke lenge være medlem av Hvaler Hytteforening.

Hvis du ikke er fornøyd med det vi tilbyr når du utøver dine rettigheter, kan du fortelle oss ved å kontakte oss. Hvis du fortsatt er misfornøyd, har du også rett til å sende inn en klage til relevant tilsynsmyndighet. 

Skulle du ha spørsmål rundt forhold relatert til personopplysninger, så kan disse rettes mot vår personvernkontakt pr. e-post personvern@hvalerhytteforening.no. 

Hvaler Hytteforening
Postboks 34
1683 Vesterøy

Advokatfirma Nicolaisen & CO

Medlemskap i Hvaler Hytteforening innebærer også at du har tilgang til juridisk bistand. Advokatfirma Nicolaisen & CO er foreningens samarbeidspartner for juridisk hjelp til våre medlemmer. Se firmaets hjemmeside på www.advonico.no.

Foreningen gir medlemmer gratis svar på juridiske problemstillinger innenfor rammen av 30 minutter pr. saksforhold, uavhengig av rettsområde. Det vil si at tilbudet kan brukes både til hytterelaterte temaer, og annet som arv eller pengekrav.

Nødvendig tid på samme sak utover de gratis 30 (individuelle medlemmer) minuttene faktureres med 20 %  eller 30 % rabatt på ordinær salærsats. (Prosentsatsen er differanse mellom en junior/senior advokat). Tilbudet er ikke begrenset til én sak i året.

Ved henvendelser ring 64830000 – spør etter advokat Lasse Egeberg eller advokat Per Baklund. Informer om ditt medlemsnummer i Hvaler Hytteforening som du finner på betalt giro eller på ditt medlemskort.

Det er selvsagt kun medlemmer som har betalt medlemskontingent for inneværende år, som kan benytte seg av denne tjenesten. For å lette saksgangen og spare tid ha klart ditt medlemsnummer. Vi anbefaler også at henvendelser forberedes nøye ved å ha alle dokumenter og avtalegrunnlag osv. klart når du tar kontakt. Lykke til!