Velforeninger på Hvaler

Arbeidsutvalget Kjellvikaveien Prestehavna   vel
Blåveislia Grendelag Rødsfeltet vel
Botnekilen   Båtlag Sand – Basto vel
Bølingshavn vel Sand – Basto vel båtforening
Ekevika vel og båtforening Siljeholmen vel
Gjøkvika hyttevel Skibstadsand velforening
Gjølertangen vel Skipstadfjellets Hyttevel
Herføl vel Skjærhalden   Båtforening
Holmetangen vel Skjærhalden velforening
Håbutangen Vel Stormusfjellet grendelag
Kjerringholmen   vel Sydengen velforening
Kjølholtåsen   vel Urdal Båtlag
Korshavn   velforening Utgårdskilen vel
Laenga Hyttegrend velforening Vestre Edholmen hyttevel
Lauer velforening Viker vel
Nedgården båtforening Ødegårdskilen vel
Nedgården vel Ødegårdsåsen vel
Nordre Sandø vel Ørekroken båtforening
Oladammen borettslag Ørekroken vel
Papperhavn vel