MøterPolitikk

Nyopprettet «Samarbeidsforum» mellom Hvaler Kommune og Hvaler Hytteforening

Hvaler Hytteforening (HH) har i over et år arbeidet med å få frem et formalisert samarbeid mellom hytteforeningen og Hvaler kommune (HK) gjennom møter med ordfører, rådmann og skattetakstnemnda. Hytteforeningen har lenge ønsket å få til faste møter med kommunen blant annet for å kunne være med å påvirke prosesser i kommunen. Onsdag 20. august 2014 hadde styret i HH avtalt møte med kommunalsjef Hege C. Bjørnerud i Hvaler kommune. Kommunalsjefen har ansvar for kommunal teknikk, næring og kultur samt plan- og byggesaksavdelingen. Hytteforeningens agenda for møtet var å bli enige om områder hvor det vil være naturlig at Hvaler kommune og Hvaler Hytteforening samarbeider framover, samtidig som vi ønsket å gi kommunalsjefen et innblikk i rapporten ”Hyttefolkets bidrag til Hvalersamfunnet”. Kommunalsjefen innledet med å informere styret om at det nå fra 1.10.14 er ansatt en ny næringsrådgiver, som blant annet vil ha et ekstra ansvar for kontakt med hyttefolket på Hvaler. I tillegg orienterte Bjørnerud om prosjekter som kommunen har ønske om å igangsette eller har igangsatt. Hun ønsket Hvaler Hytteforening inn i det planlagte ”planverkstedet” med rullering av arealdelen av kommuneplanen. I tillegg ønsket hun HH sin deltakelse i ”torgutviklingsprosjektet” på Skjærhalden. Med disse samarbeidsprosjektene som et utgangspunkt var det naturlig at vi diskutert et mer fast samarbeid mellom oss i framtiden, enten med et utvalg eller et samarbeidsforum. Konklusjonen av møte ble at vi nå etablerer et ”Samarbeidsforum” bestående av 3 medlemmer fra styret i Hvaler Hytteforening, kommunalsjefen og næringsrådgiveren i tillegg til representanter fra ulike seksjoner/avdelinger avhengig av aktualitet og status på prosjekter og planer. En av hovedmålsettingene med møtene er utveksling av informasjon, drøftelser av pågående prosjekter, innspill til pågående prosjekter og gjensidige orienteringssaker. Styret i Hvaler Hytteforening er svært fornøyde med at det nå er etablert et ”Samarbeidsforum” mellom oss og Hvaler kommune, og at vi er ønsket velkommen inn i arbeidet med arealdelen av kommuneplanen i tillegg til prosjektet for utvikling av Skjærhalden torg. Første møte i Samarbeidsforum er fastsatt til fredag 31. oktober fra klokken 1200-1500 i kommunehuset på Hvaler. Det skal for øvrig nevnes at navnet på foraet ikke endelig er satt, men foreløpig er det en fin arbeidstittel «Samarbeidsforum». Det som nå er viktig for styret i HH er å få tilbakemeldinger fra dere medlemmer på områder dere mener vi skal ha fokus på i møtene. I tillegg kommer selvsagt de fanesakene som vi allerede har med tanke på; eiendomsskatt, tomtefeste, gang- og sykkelveier, farleden Borg havn, kystsoneplanen, parkeringsplasser og brygge- og båthavner. Nå er vi virkelig i gang – og styret har stor tro på dette arbeidet videre. Mottoet vårt med «Stå på – vær til stede – og la oss være synlige» – ser ut til å ha fått oss på rett vei! Hilsen Styret

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.