Møter

KOMMUNESTYREMØTE – HVALER KOMMUNE 15.09.2022 KLOKKEN 1700

Posted on

Det avholdes kommunestyremøte på Hvaler torsdag 15. september 2022 klokken 1700 på Rådhuset. Sakslista finner du her: https://www.hvaler.kommune.no/innhold/politikk-og-innsyn/motekalender/#se:mote/moteid:1513/utvalgid:12 Fra sakslista kan nevnes: Salg av restområdet ved Åttekanten skole Hvaler sambandet fra 2024 Revidering av eiendomsskattevedtektene for Hvaler kommune Interpellasjoner: a)strømsparetiltak og b) hytta som bolig Kommunestyremøtet streames her: https://kommunetv.hvaler.kommune.no/

Medlemskap

ÅRSMØTE I HVALER HYTTEFORENING LØRDAG 2. JULI KLOKKEN 1200 PÅ FOLKETS HUS PÅ SPJÆRØY

Posted on

Minner om årsmøtet i Hvaler Hytteforening i morgen, lørdag 2. juli klokken 1200 på Folkets Hus på Spjærøy. Årsmøtedokumentene er vedlagt siste nummer av HvalerNytt. Saker til behandling er i tråd med vedtektene. Etter årsmøte er det et medlemsmøte hvor kommunedirektør Rune W. Antonsen presenterer sine planer og tanker for drift av Hvaler kommune. I […]

Fritid

Hvaler kommune – sommeren på Hvaler

Posted on

På Hvaler kommunes hjemmeside kan du finne informasjon om hva som skjer på Hvaler i sommer både for fastboende og turister. Prøv denne linken: https://www.hvaler.kommune.no/innhold/kampanjebokser-forside/sommer-pa-hvaler/

Politikk

KOMMUNESTYREMØTE 16.06.2022

Posted on

Det er møte i kommunestyret på Hvaler, torsdag 16. juni klokken 1600. Saklista finner du på kommunens hjemmeside: https://www.hvaler.kommune.no/innhold/politikk-og-innsyn/motekalender/#se:mote/moteid:1512/utvalgid:12 Av saker finner du blant annet: -årsregnskap og årsmelding 2021 -rapport 1. tertial 2022 -etterbruk av Åttekanten -forskrift om adferdsregler for Ørekroken friluftsområde -uttalelse – Offentlig ettersyn av reguleringplane – Fylkesvei 108 ny Kjøkøysund bru inkludert […]

Ukategorisert

PARKERING MED URSKIVE PÅ HVALER

Posted on

I samarbeid med Oslofjorden friluftsråd har Hvaler kommune innført parkering med urskive på enkelte parkeringsplasser. Urskivene er tilgjengelige på Servicetorget. Du finner mer informasjon, samt hvilke parkeringsplasser dette gjelder her, under punktet 12/24 timers parkering.

Kultur og historie

17. MAI PROGRAM FOR HVALER 2022

Posted on

Kl. 08.00             Flaggheising ved Rådhuset Kl. 08.15Ferjeavgang fra Skjærhalden til Gravningssund, Nedgården og Herføl. Korpsmusikk underveis! Kl. 09.00Bekransning av Sjømannsmonumenetet ved Spjærøy kirke. Hvaler trivselskor elever fra 3. og 7. trinn ved Hvaler barne- og ungdomsskole deltar Kl. 10.15             Bekransning av Sjømannsmonumentet ved Hvaler kirke. Hvaler musikkforening, tale ved Sjømannsforeningen ved Elisabeth Tøtte Hansen og […]