Medlemskap

Vi trenger flere i styret!

Posted on

Har du hytte på Hvaler og ønsker du å bidra for Hvaler Hytteforening og nærmiljøet?  Hvaler Hytteforening jobber for alle hytteeiere på Hvaler, og har også blitt et bindeledd/samtalepartner med Hvaler Kommune.  Hvaler Hytteforening ønsker å utgjøre en forskjell – mellom hytteeiere, Hvaler Kommune og fastboende. I store perioder av året er hyttefolket nær 10 ganger […]

Ukategorisert

17. MAI PROGRAM FOR HVALER 2021

Posted on

På bakgrunn av sentrale føringer og tilpasninger til korona-situasjonen vil årets 17. mai få en tilsvarende gjennomføring som 2020. Med bakgrunn i dette vil følgende arrangementer bli gjennomført på nasjonaldagen. Vi oppfordrer alle til å følge arrangementene som livestreames på Facebook – 17. mai 2021 Hvaler   De som har anledning hilser bilkortesjen der den […]

Møter

Kommunestyremøte på Hvaler 6. mai 2021 klokken 1700

Posted on

Det er kommunestyremøte på Hvaler 6. mai 2021 klokken 1700 på Zoom. Sakslista er her for de som er interessert: https://www.hvaler.kommune.no/innhold/politikk-og-innsyn/motekalender/#se:mote/moteid:1438/utvalgid:12 Møtet kan også følges på denne linken: https://kommunetv.hvaler.kommune.no/

Helse

Coronatiltak på Hvaler gjeldende fra midnatt 26. april 2021

Posted on

Regjeringen har opphevet regionale tiltak for Hvaler kommune. Vi er dermed tilbake på de nasjonale tiltakene som gjelder for hele landet, med endringer som trådte i kraft 16. april. Følgende tiltak gjelder i Hvaler kommune inntil videre. Ankomst Norge Grensen er i praksis stengt for utlendinger som ikke er bosatt i Norge. Norske statsborgere har alltid […]

Lover og regler

Nye regler om fartsgrenser på sjøen

Posted on

Pressemelding | Dato: 21.04.2021| Nr: 74/21 (Samferdselsdepartementet) – Bruk av fritidsfartøy gir stor glede for mange, særlig nå som sommeren nærmer seg. Det er viktig å minne om at det også på sjøen er fartsgrenser som må overholdes, slik at det er trygt for alle å ferdes på sjøen. Jeg vil oppfordre alle til å laste ned Båtfart, […]

Miljø og naturforvaltning

GRATIS INNHENTING AV VRAKBÅTER I OSLOFJORDEN

Posted on

13.4.2021 kl. 10.00: Med støtte fra Handelens Miljøfond tilbys det nå gratis innhenting av vrakbåter i Oslofjorden i perioden april – oktober 2021. Les mer her på Hvaler kommunes hjemmeside: https://www.hvaler.kommune.no/nyhetsarkiv/gratis-henting-av-vrakbater/ Tilbudet gjelder alle typer båter under 3 tonn, både trebåt, plastbåt, seilbåt, seilbrett, kajakk og kano. Både med og uten motor. VIL DU VITE […]

Helse

Covid-19: presisering av gjeldende tiltaksnivå for Hvaler kommune

Posted on

Hvaler kommune skriver følgende på sin hjemmeside: ‘14.4.2021 kl. 13.30: Vi presiserer at regjeringens innplassering av Hvaler kommune i tiltaksnivå 5b fortsatt gjelder, og at de nasjonale lettelsene dermed ikke medfører lettelser i vår kommune. Regjeringen varslet 10. april at de flyttet Hvaler kommune fra tiltaksnivå 5a til tiltaksnivå 5b. Endringen ble iverksatt 12. april, […]

Reguleringer/Infrastruktur

Hytteforeningen oppfordrer på det sterkeste om 50 km/t og hyppige kontroller på Stokken.

Posted on

Av leder i Hvaler Hytteforening, Mona Flemmen «Vår store bekymring er når trafikken og tilreisingen til Hvaler virkelig tar seg opp. Sommeren 2021 kommer til å gi Hvaler flere besøkende enn noen gang.» Hvaler Hytteforening (med sine ca. 1800 medlemmer som er eiere av fritidseiendommer på Hvaler) har nå kontaktet Statens vegvesen m.fl., og informert […]

Helse

REGJERINGEN BESLUTTET AT HVALER KOMMUNE BLIR NEDJUSTERT TIL TILTAKSNIVÅ B FRA OG MED MANDAG 12.04.2021

Posted on

10.4.2021 kl. 13.30: Etter anbefaling fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og statsforvalter har regjeringen besluttet at Hvaler kommune blir nedjustert til tiltaksnivå B fra og med mandag 12. april. – Smittetallene i Viken har flatet ut den siste tiden, noe som tyder på at tiltakene som ble innført 16. mars har hatt effekt. Likevel har flere kommuner fortsatt et for høyt smittenivå. I […]

Ukategorisert

HVALER HYTTEFORENINGS INNSPILL TIL REGULERINGSPLANEN SOM SKAL LEGGE TIL RETTE FOR ETABLERING AV HOTELL PÅ SAND

Posted on

Vedrørende: Felt BKB4-Sand, Spjærøy – Hvaler kommune. Plan-ID:301 144 Hvaler kommune varsler om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for felt BKB4 på Sand, Spjærøy, iht. §12-8. Det varsles at det skal innledes forhandlinger med Hvaler kommune om utbyggingsavtale om infrastruktur som veg, vann og avløp med den hensikt at reguleringsplanen skal legge til […]