Avgifter & skatter

UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR 2021 – KLAGE VEDRØRENDE FASTSATT EIENDOMSSKATTETAKST

Publisert den

På bakgrunn av kommunestyres vedtak om utskriving av eiendomsskatt 17 desember 2020 for 2021, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskattelistene ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 1.mars. Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, (gårds-, bruks- og festenummer), eiendoms-skattetakstene, og utregnede eiendomsskattebeløp. Skattelistene er også lagt ut på […]

Ukategorisert

Hvaler kommune – Ny forskrift mot covid-19

Publisert den

Denne forskriften er vedtatt av kommunestyret i Hvaler kommune 18. februar 2021. Forskriften trer i kraft 19. februar 2021 kl. 00.00, og gjelder til og med 4. mars 2021. Forskriftens formål er å fastsette lokale smitteverntiltak for å hindre eller begrense spredning av koronasmitte (SARS-CoV-2) gjennom å redusere antall nærkontakter i befolkningen, og gjennom dette […]

Medlemskap

Epost om eFaktura

Publisert den

Du har som medlem i Hvaler Hytteforening mottatt en epost hvor vi informerer om at vi ønsker å sende eFaktura til din nettbank. Vi gjør dette for å forenkle innbetaling av medlemsavgiften i Hvaler Hytteforening. Hvis du er i tvil om eposten er legitim sjekk avsenderadressen som skal være Hvaler Hytteforening <noreply.autoinvoice@visma.com>

Ukategorisert

Nå blir det enklere og billigere å bygge terrasser og tilbygg

Publisert den

Følgende pressemelding er lagt ut på regjeringen.no fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 16.02.2021 Fra 1. mai blir det enklere og billigere å bygge terrasser og små tilbygg på egen eiendom. − Dette er viktige endringer som fører til mindre byråkrati. Kommunene får frigjort tid, og folk får større frihet til å bygge på egen eiendom, sier […]

Ukategorisert

VIL FLYTTE FERGENE PÅ SKJÆRHALDEN

Publisert den

Fredrikstad blad skriver 16.02.2021 at det er i forbindelse med at Hvaler kommune arbeider med en ny kommunedelsplan at dette forslaget kommer opp nå. Forslaget går på å flytte fergeleiene helt ytterst i havna mot Homlungen fyr. Eieren av fergeselskapet, Petter Parmer, ønsker at det skal være slik det er i dag og at det […]

Ukategorisert

ASFALTERING AV FYLKESVEIER PÅ HVALER I 2021

Publisert den

Viken fylkeskommune har lagt ut en liste over de veistrekningene (fylkesveier) som skal asfalteres i 2021. Når det gjelder Hvaler kommune skal følgende strekninger asfalteres: Fylkesvei (Fv) – 1126: Bekkene, krysset med Fv – 108 til Spjærøy kirke Fv – 1136: Hvaler kirke, krysset med Fv – 108 til Grinda. Fv – 1140: Svanekil, krysset […]

Ukategorisert

VARSEL OM BRANNØVELSE LØRDAG 13. FEBRUAR 2021

Publisert den

HVALER KOMMUNES HJEMMESIDE: 12.2.2021 kl. 11.30: Brannvesenet på Hvaler vil i morgen lørdag 13. februar gjennomføre røykdykkerøvelse på en hytte med adresse Sanderødveien 35 på Søndre Sandøy. Øvelsesstart er kl. 9.00. Det vil i forbindelse med øvelsen bli gjennomført flere innsatser for realistisk trening av brannvesenets røykdykkere. Dette vil tidvis føre til stor røykutvikling. Øvelsen […]