Medlemskap

Medlemsmøte søndag 12. mars

Posted on

Aktuelle temaer som vil bli belyst: Vil du fjerne trær for å få bedre utsikt? Hør hva verneforskriften betyr for deg. Kommunens oppfølging av ulovligheter. Hva hytteeierne betyr for næringslivet på Hvaler. Meld deg på til: Lisbeth.wiik@hvalerhytteforening.no       Sted er Hotell Scandic Solli, Parkveien 68, Oslo kl. 16:00-17:30. Enkel bevertning.                      Vi trenger navn, antall […]

Avgifter & skatter

Økning i bokostnader i Hvaler, også i 2023

Posted on

Huseierne har offentliggjort sin Bokostnadsindeks, som viser at 2023 kan bli et dyrt år for huseiere.– Vi frykter for husholdningenes økonomi, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne. Sammenlignet med i fjor vil bokostnadene øke med 16%, tror Huseierne. Og det er ikke bare renteøkningen som gjør utslaget, også kommunale utgifter slår hardt ut for […]

Avgifter & skatter

Prisjusteringen gjelder fra 1. desember.

Posted on

Norgesnett setter ned nettleien fra 1. desember! Nettleien har vært høy. Bakgrunnen for dette er at nettselskapene må kjøpe strøm i markedet til en høyere pris enn normalt for å dekke opp tap i nettet. På grunn av motstand i strømledningene, vil noe strøm gå tapt i form av varme mellom der strømmen blir produsert, […]

Miljø og naturforvaltning

MUDRINGEN I BORG HAVN ER I GANG!

Posted on

Mandag 7. november, begynte mudringen av forurenset masse fra sjøbunnen utenforkaia ved Denofa i Fredrikstad.Det store spørsmålet: Hvordan er konsistensen på det som kom opp? Var det noenlundefast, eller bare en løs suppe? I det siste tilfelle kunne faren for spredning vært betydelig.Heldigvis er det i første omgang snakk om relativt faste masser.Norges Geotekniske Institutt […]

Kommunikasjon

Kjøkøysund brua – er den virkelig trygg som det sies?

Posted on

Fredrikstad Blad skriver nå om usikkerheten som har oppstått rundt Kjøkøysund bru og det nye dekke. Erling Rebnord, leder i Kjøkøy velforening, forteller til FB at flere er engstelige etter at det nye dekket har gitt mer vibrasjon i brua. Ifølge bruforvalter Kine Thoresen skal rystelsene være «ufarlige, men kan oppleves som ubehagelige.» Det ble […]