Ukategorisert

PARKERING MED URSKIVE PÅ HVALER

Posted on

I samarbeid med Oslofjorden friluftsråd har Hvaler kommune innført parkering med urskive på enkelte parkeringsplasser. Urskivene er tilgjengelige på Servicetorget. Du finner mer informasjon, samt hvilke parkeringsplasser dette gjelder her, under punktet 12/24 timers parkering.

Kultur og historie

17. MAI PROGRAM FOR HVALER 2022

Posted on

Kl. 08.00             Flaggheising ved Rådhuset Kl. 08.15Ferjeavgang fra Skjærhalden til Gravningssund, Nedgården og Herføl. Korpsmusikk underveis! Kl. 09.00Bekransning av Sjømannsmonumenetet ved Spjærøy kirke. Hvaler trivselskor elever fra 3. og 7. trinn ved Hvaler barne- og ungdomsskole deltar Kl. 10.15             Bekransning av Sjømannsmonumentet ved Hvaler kirke. Hvaler musikkforening, tale ved Sjømannsforeningen ved Elisabeth Tøtte Hansen og […]

Politikk

Drivhus lovlig oppført i strandsonen!

Posted on

Vi kunne torsdag 7. april lese en artikkel i Fredrikstad blad om at det er oppført et 17 m2 stort drivhus i strandsonen i Botnekilen. Drivhuset som er oppført av en fastboende, er godkjent satt opp av Hvaler kommune. En hytteeier i nærheten, som etter loven ikke er krevet nabovarslet, har påklaget tiltaket 4 måneder […]

Lover og regler

Godt gjennomført medlemsmøte

Posted on

Godt over 90 personer møtte opp på medlemsmøte søndag 27.  mars, da foreningen gjennomførte sitt første medlemsmøte etter pandemien. Temaet denne gangen var «Bygging i strandsonen» og «Ny renovasjonsordning og sortering». Det var tydelig at temaene var av interesse for medlemmene. I tillegg var det innlegg fra Valgkomiteen og advokatkontoret Nicolaisen & Co, samt Agro […]

Lover og regler

Åpen areal- og byggesakskveld tirsdag 19.04.22

Posted on

Hvaler kommune kommer med et tilbud til hus- og hytteeiere på Hvaler: Lurer du på hvilke byggemuligheter du har på din eiendom? Kanskje lurer du på om det er mulig å dele opp en tomt, eller trenger hjelp til utfylling av søknadskjema? Vi har kveldsåpent på rådhuset tirsdag 19.04. kl. 16-20 og er klare til […]

Diverse

Boliger til Ukrainske flyktninger – hva med bruk av din fritidsbolig?

Posted on

Hvaler kommune har allerede mottatt noen urkrainske flyktninger, men det forventes at detkan komme flere. Kommunen oppfordrer derfor privatpersoner som har hus/leilighet/rom ellerfritidsbolig, som kan brukes til bosetting av flyktninger om å ta kontakt med Servicetorget påtelefon 6937500. Dersom det kunne være aktuelt for deg å tilby husrom i din hytte anmoderhytteforeningen deg om å […]

Avgifter & skatter

Skatteliste for eiendomsskatt på Hvaler er lagt ut til offentlig gjennomsyn.

Posted on

Skatteliste for de skattepliktige eiendommene blir lagt ut til offentlig gjennomsyn etter eiendomsskatteloven paragraf 15. Listene skal ligge tilgjengelig i tre uker regnet fra og med 1. mars. Skattelisten blir lagt ut på servicetorget i Hvaler Rådhus samt på kommunens hjemmeside. Klage på vedtatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivningen, […]

Reguleringer/Infrastruktur

Asfaltering av fylkesveiene på Hvaler i 2022

Posted on

I løpet av 2022 skal Viken fylkeskommune legge ut ca. 190 324 tonn asfalt på i overkant av 250 kilometer fylkesvei. Arbeidene starter opp i mai og varer til oktober 2022. På Hvaler skal det legges asfalt på følgende fylkesveier i 2022: Fv. 1126 Bekkene – Spjærøy Fv. 1136 Hvaler kirke – Grinda Fv. 1140 Svanekil – […]