Lover og reglerReguleringer/Infrastruktur

Nye regler om fartsgrenser på sjøen

Pressemelding | Dato: 21.04.2021| Nr: 74/21 (Samferdselsdepartementet)

– Bruk av fritidsfartøy gir stor glede for mange, særlig nå som sommeren nærmer seg. Det er viktig å minne om at det også på sjøen er fartsgrenser som må overholdes, slik at det er trygt for alle å ferdes på sjøen. Jeg vil oppfordre alle til å laste ned Båtfart, som er en app utviklet av Kystverket, og som er et godt hjelpemiddel for å holde oversikt over hvilke fartsgrenser som gjelder hvor, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Det er et generelt krav i den nye forskriften om at fører av alle typer fartøy skal være aktsomme og avpasse farten etter forholdene. I tillegg er det regler ved badeplasser. Fartøy skal ikke ha høyere fart enn 5 knop 50 meter fra steder hvor folk bader eller fra bademerkebøyer. Det er også forbudt å ankre opp eller ferdes med motor- og seildrevne fartøy på offentlige badeplasser.

Dette er i hovedsak videreføring av gjeldende regler. En ny straffebestemmelse klargjør at fartsovertredelser kan sanksjoneres med forenklet forelegg.

Delt ansvar for å bestemme fartsgrenser fra 2022

Et forslag om å innføre en generell fartsgrense for fritidsfartøy var på høring høsten 2020. Regjeringen mener at det er viktig at slike fartsgrenser fastsettes på bakgrunn av lokal kunnskap og ut fra lokale behov. Regjeringen har derfor besluttet at det er kommunene som skal bestemme fartsgrenser for fritidsfartøy i eget sjøområde.

Dagens lokale fartsgrenser fortsetter å gjelde frem til 1. januar 2022. Det betyr at både førere av fritidsfartøy og av næringsfartøy må forholde seg til lokale, kommunale forskrifter ut året. Fra årsskiftet vil kommunene bare kunne gi fartsregler for fritidsfartøy, mens eventuelle fartsgrenser for næringsfartøy vil gis av Kystverket.

Digital formidling av forskrifter er viktig for å sørge for etterlevelse av fartsregler på sjøen. Fartsforskrifter fremgår i dag av Kystverkets digitale kartløsning «Kystinfo» og i appen «Båtfart». Appen er rettet mot fritidsbåtførere og viser hvilke fartsgrenser som gjelder hvor. Appen gir et varsel når båten går raskere enn fartsgrensen på stedet.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-regler-om-fartsgrenser-pa-sjoen/id2845279/

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.