PolitikkReguleringer/InfrastrukturReguleringsplan

Nye opplysninger om rullering av kommuneplanens arealdel og mudringssaken 

Rullering av kommuneplanens arealdel 2019 – 2031

Hvaler Hytteforenings medlemmer ga i en intern undersøkelse i juni i år uttrykk for at rullering av kommuneplanens arealdel er en av de viktigste sakene for styret å arbeide videre med i tiden fremover. Det er i denne planen detaljer om hva som er tillatt og ikke å gjøre på eiendommene våre er beskrevet, og som følges i areal- og byggesaker.

Vi har hittil oppfattet at planen som ble vedtatt i 2019 skal rulleres hvert 4.. år, altså i 2023 og at oppstarten av rulleringsarbeidet har vært forsinket grunnet ressursmangel.

I møtet i Samarbeidsforum 16. september fikk Hvaler Hytteforening opplyst at administrasjonen ikke har fått noen bestilling fra kommunestyret om å igangsette dette arbeidet. Kommunestyret skal vurdere om planen skal oppdateres, eventuelt om den skal gjelde som den er.

Dette er nye toner fra administrasjonen i Hvaler kommune som vi som forening ikke synes noe o. Vi ønsker en rullering og en oppdatering av planen der vi kan få gitt innspill til endringer som vil gi hytteeierne noe større handlingsrom på sine eiendommer.

Styret vil følge opp saken.

Mudringssaken

Hvaler Hytteforening har alltid ment og gitt tydelig uttrykk for at dersom det skal mudres i innseilingsleden til Fredrikstad, må mudderet deponeres på land og ikke i sjøen i Møkkalasset slik planen er.

Mediedekningen i disse dager gir inntrykk av at saken er avgjort, at prøvemudring skal gjøres i oktober i år, at hovedprosjektet skal igangsettes i 2023, at flere sentrale enkeltpolitikere i Hvaler kommune gir sin støtte til prosjektet og enkelte andre går imot det.

I samme møte i Samarbeidsforum 16. september gir administrasjonen i Hvaler kommune klar beskjed om at saken ikke er ferdigbehandlet. Det vises til at planen er gammel og må behandles i forhold til dagens situasjon og lovverk, at det ikke er gitt rammetillatelse til bl.a. deponering av masse i Møkkalasset, og at det er bedt om forlenget saksbehandlingstid som også administrasjonen i Fredrikstad kommune har gjort.

Framstillingen av saken virker nå svært uklar og forvirrende.

Styret i Hvaler Hytteforings følger saken nøye.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.