NæringslivPolitikk

Ny lov om samvirkeforetak kan berøre vann- og avløpslag (BA)

1. januar 2008 trådte lov om samvirkeforetak i kraft. Loven klargjør rettstilstanden på samvirkerettens område, legger til rette for økt bruk av organisasjonsformen samvirkeforetak, samtidig som den ivaretar samvirkeforetakets særpreg som organisasjonsform. Mange etablerte økonomiske foreninger, andelslag som for eksempel veilag og garasjelag, og andre selskaper med begrenset ansvar er bygget på samvirkeprinsipper og vil bli berørt av loven.

De aller fleste etablerte samvirkelag er i dag registrert som selskap med begrenset ansvar (BA) eller økonomiske foreninger (se nedenfor). Man kan likevel ikke si med sikkerhet at alle selskap med begrenset ansvar, eller økonomiske foreninger, vil omfattes av samvirkeloven. Hvorvidt dette er tilfelle, må derfor baseres på en vurdering av de enkelte enheters vedtekter og formål, sett opp mot samvirkelovens definisjon av og krav til et samvirkeforetak. Denne vurderingen må enheten selv gjøre.

Kilde: Brønnøysundregistrene