Avgifter & skatter

Nå foreligger eiendomsskatten på din hytte!

På hjemmesidene til Hvaler kommune kan du nå se hva du må betale i eiendomsskatt!

Kommunestyret vedtok september 20132 å innfør eiendomsskatt på alle faste eiendommer i kommunen unntatt næringseiendom.

Eiendomsskatt er i Norge en frivillig kommunal skatteform som kommunestyret kan vedta å skrive ut med hjemmel i lov om eiendomsskatt. I 2011 hadde 316 av 430 kommuner i Norge eiendomsskatt i en eller annen form.

Det er eiendommens verditakst som danner grunnlaget for skatteberegningen. Taksten skal gjenspeile antatt markedsverdi slik det står i eiendomsskatteloven § 8A-2.

«Verdet av eigendomen skal setjast til det beløp en må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanle4de salstilhøve ved fritt sal».

Eiendomsskatten for hele 2013 vil bli fordelt på to avregninger, satt pr. 20.10.13 og 20.1.2014. Fra og med 2014 vil eiendomsskatten innkreves kvartalsvis sammen med de ordinære kommunale avgiftene. Kommunestyret på Hvaler har som målsetning å holde skattesatsen fast på 2 promille for inneværende økonomiplanperiode. I henhold til loven skal skatten første år være på denne satsen, men senere kan den øke inn til 7 promille.

Bruk vedlagte link og søke på din nye gateadresse da finner du hva du må betale i eiendomsskatt for din hytte!

http://www.hvaler.kommune.no/Nyheter/Eiendomsskattelistene/

 

 

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.