Diverse

MØTE I SAMARBEIDSFORUM 20.03.2015

Tid og sted: Fredag 20.03.2015 – Kommunestyresalen
Referent: Solveig Slyngstad

Hvaler Hytteforening:
Leder Mona Flemmen
Nestleder Petter Hagen
Økonomiforvalter John Gundersen

Hvaler kommune:
Skjærgårdstjenesten Eivind Børresen
Rådmann Dag W. Eriksen
Kommunikasjonssjef Tora Klevås
Kultursjef Thomas Olsen
Leder Teknikk og miljø Jan Aspheim
Næring Solveig Slyngstad (ref)

Møte i Samarbeidsforum Hvaler hytteforening og Hvaler kommune

Status Kommunereformen
Status Boplikten
Rådmannen orienterte om status. Kommunestyret har vedtatt at Hvaler kommune går inn i fase to når det gjelder å utrede pro et contra i fht storkommune eller ikke. I denne fasen vil kommunen utrede kommunestruktur innen perspektivene samfunnsutvikling, tjenesteutvikling, myndighet (vern vs utv.) og demokratiperspektivet (representativitet).
Når det gjelder boplikten/konsesjonsloven er det opp til den enkelte kommune å håndtere boplikten. Boplikten medfører flere svarte vinduer. Det vises ofte til Fjellbacka i Sverige, der all boligvekst skjer andre steder enn langs kysten – og sesongsvingningene forsterkes. Men på Hvaler er det et annet bosettingsmønster. Boplikt og kommunereform henger sammen og er mao spennende temaer for Hvaler fremover!

Natteravning
Kultursjefen etterlyste flere natteravnere. Særlig aktuelt på Storesand. Serveringsstedene er positive til ordningen og stiller også selv opp. Informasjon kommer i Hvaler-nytt. Det er behov for ca 70 natteravnere ila sommeren.

Levering av gamle plastbåter til Sandbakken – muligheter for å rydde kystlinjene
Leder for Skjærgårdstjenesten Eivind Børresen gjorde rede for virksomheten. Skjærgårdstjenesten består av 2 mann og er en interkommunal tjeneste (Sarpsborg, Halden og Hvaler kommuner). De er lokalisert i forvaltningsknutepunktet i Skjærgårdens Hus i Skjærhalden (her har også næring, kultur, SNO og nasjonalparkforvalter kontorer). Skjærgårdstjenesten er båtbasert, samarbeider med SNO og opererer 95 % av tiden ute/sjøvendt. De har bl.a. et ansvar for å rydde reservater og nasjonalparken.
Siden 2013 har Skjærgårdstjenesten samlet inn 31 plastjoller. De deltar også i sanking av sauer. Se Skjærgårdstjenestens hjemmeside. De organiserer strandrydding – og det viser seg at hyttefolket er de ivrigste! Mange tar initiativ. Skjærgårdstjenesten henter hvis hyttefolket rydder. Sekker fås under taket til Skjærgårdens hus (Vadbenken 8). Skjærgårdstjenesten kommer til på 1 meters dybde med båt. Det deles ut ryddepris! 5-6 tonn søppel samles inn hver sesong! Hyttefolket og frivilligheten er gull verdt i dette arbeidet (i tillegg til skoler og barnehager). «Tur med mening».

Status Miljø-appen
Kommunikasjonssjef Tora Klevås orienterte om at 205 mennesker har lagt seg inn på appen (hytter og fastboende). Viktig at det gode budskap spres om dette. Appen gir beskjed når papir skal hentes o.a. påminninger.

Båtplasser – Parkering. Status.
Seniorrådgiver Arnt-Otto Arntsen orienterte. Ingen store endringer for 2015. Ovf (Opplysningsvesenets fond) er en stor grunneier på Hvaler og er også grunneier i Prestegårdsskogen hvor det planlegges å utvide parkeringsplassen (bak rådhuset). Arealplanen er under rullering – dette forsinker naturlig nok prosessen. Det planlegges gang- og sykkelsti fra tunellen til Skjærhalden. En privatperson har anlagt parkering ved sentrum (3 årlig avtale med Europark i påvente av et nybygg bestående av et legesenter og leiligheter).

Eventuelt
• Boligfelt i hytteområder. Mona Flemmen viste til en aktuell problemstilling vedrørende etablering av nytt boligområde i nærheten av allerede etablerte hytteområder. Hvordan ivaretas rettighetene til hyttefolket i slike saker? Hytteforeningen kommer med en henstilling om at det prioriteres å høre alle i slike saker (tenke ut over de faste reglene for høring i viktige saker).
• Skilting buss-stopper langs fylkesveiene på Hvaler. Solveig Slyngstad har nå satt i gang et lite «skilt-prosjekt». Busstoppene vil bli skiltet med navn. I hht navne- og skiltforskriftene i kommunen, utarbeides det politisk sak med navneforslag til vedtak. Statens vegvesen iverksetter oppsetting av skiltene etter at kommunen gir klarsignal. Planen er at det skal være gjort i løpet av 2015.
• Skiltet på Kollen i Skjærhalden restaureres etter avtale med Guy Kroghs etterkommere. Tar sikte på at «nytt skilt» er satt opp før sommersesongen.
Kommunen ønsker at Torget i Skjærhalden skal fremstå mer attraktivt. Det lages en helhetlig plan på dette før tilkopling til strøm/vann/asfaltering – mål ferdig 2016. For sommersesongen 2015 anmodes torghandlerne om å bidra til innkjøp av like utstillingstelt.
Sak «Sikkerhet på broene» blir satt opp på agendaen til neste møte.

Neste møte
Torsdag 3. september (kl 12-15)
Solveig Slyngstad (ref)

One thought on “MØTE I SAMARBEIDSFORUM 20.03.2015

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.