Hvaler Hytteforening

Hvaler Hytteforening er en interesseorganisasjon for eiere, eller person i eiers familie/hushold, av hytter og fritidseiendommer i Hvaler kommune, samt Granholmen tilhørende i Fredrikstad kommune. 

Foreningen er nøytral i politiske og religiøse spørsmål, og den har ikke erverv som formål. Hvaler Hytteforening er en interesseorganisasjon for eiere av hytter- og fritidseiendommer på Hvaler. Den skal være hyttefolkets talerør mot offentlige myndigheter og næringslivet på Hvaler.

MEDLEMSFORDELER

HVA JOBBER VI MED ?

Vi jobber med de sakene som betyr mest for deg som hytteeier på Hvaler. Du kan selv påvirke hva vi jobber med gjennom å delta på våre møter eller ved en direkte henvendelse.

Eiendomsskatt

Skatten må reflektere de faktiske tjenester kommunen leverer til hyttefolket. Foreningen arbeider for at politikerne på Hvaler forstår betydningen av å opprettholde en lav promille på eiendomsskatten da majoriteten av betalerne er hyttefolket som ikke har Hvaler som bostedsadresse.

Tomtefeste

Praktiseringen av tomtefestlovgivningen må være rettferdig og ryddig, både fra sett fra grunneiersiden, kommune og tomtefestere. Det må legges opp til at hytteeieren får en mest mulig forutsigbarhet når det gjelder leienivå og innløsningsmulighet.

Aktivt fritid

Økt aktivitet og en aktiv ferie er stadig økende. Hvaler Hytteforening arbeider for at det blir gang- og sykkelvei langs hele riksveien, fra Kråkerøy i nord til Skjærhalden i sør.

Fremme samarbeidet mellom kommune og hytteeiere

Hvaler Hytteforening har fast møteplass med kommunen i «Samarbeidsforum mellom HH og HK». Møtene avstemmer aktuelle prosjekter og status på arbeider i kommune hvor hyttefolkets interesser og meninger fremkommer. Referat fra møtene finner du på hjemmesiden og i medlemsbladet HvalerNytt.

Naturvern og bærekraftig utvikling

Foreningen arbeider for å verne om miljøet og naturen på Hvaler slik at det ikke påvirkes unødig av omlegginger i infrastruktur, som blant annet omleggingen av farleden inn til Borg Havn og dumpingen av muddermassene. Hvaler Hytteforening ønsker ikke at det slippes ut farlig avfall i sjøen på Hvaler. Alt avfall skal på land!

Rabattavtaler

Som medlem av Hvaler Hytteforening får du gode tilbud og rabattavtaler hos flere av våre annonsører. En målsetting for oss er å redusere hytteeierens drifts- og vedlikeholdskostnader gjennom å fremforhandle gode medlemsrabatter. Du viser fram medlemskortet ditt for å få rabatt. Hvilke firma som gir medlemsfordeler finner du under ”Medlemsfordeler” på hjemmesiden.

Medlemsavgift

Medlemskapet koster kr 400,- pr. år. I det ligger at du får tilsendt vårt medlemsblad HvalerNytt fire ganger pr. år. Vi avholder også medlemsdager hos ulike leverandører og du får informasjon om hva som skjer på Hvaler. 

Medlemsmøter avholdes alltid i forbindelse med årsmøte, og ikke minst har du et talerør direkte inn i kommunehuset som går direkte til både politikere og kommunens administrasjon.

Du kan melde deg inn i Hvaler Hytteforening ved å fylle ut skjemaet under. 

For ytterligere informasjon kan du se under fanen Kontakt og våre Vedtekter.

Innmelding

%d bloggere liker dette: