Tomtefeste

Liv Strand fikk medhold i Høyesterett

Festeavgiften skal reguleres etter pengeverdi Spørsmålet var om festeavgiften skulle reguleres i samsvar med endringen i pengeverdi, eller med basis i dagens tomteverdi og rentenivå. Festekontrakten fra 1965 hadde flg reguleringsklausul: «Partene har rett til å kreve avgiften regulert hvert 10 år. Kommer enighet ikke i stand, fastsettes avgiften ved skjønn.»

I 2002 krevde grunneier avgiften oppregulert fra kr 1640 til kr 8000 per år. Det aksepterte ikke fester, som mente avgiften måtte følge lovens hovedregel om indeksregulering, hvilket gir en årlig avgift på kr 2048.

Borgarting lagmannsrett mente, i motsetning til Fredrikstad tingsrett, at festeavgiften ved reguleringen i 2002 skulle baseres på tomteverdi og dagens rentenivå. Avgiften ble derfor fastsatt til kr 9324. I tillegg ble fester dømt til å erstatte grunneiers saksomkostninger med ca kr 216 000 for saksbehandlingen i tingsretten og lagmannsretten.

Høyesterett kom til det motsatte resultatet av lagmannsretten, både mht reguleringsprinsipp og mht saksomkostninger!

Høyesterett gav Liv Stand medhold i at festeavgiften skal reguleres iht endringen i pengeverdi. I tillegg ble hun tilkjent saksomkostninger for alle instanser.

 

Les domslutningen her

 

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.