Diverse

KRAFTFORSYNINGEN TIL HVALER SKAL SIKRES

Olje- og energidepartementet har i dag gitt Hafslund Nett AS konsesjon til bygging og drift av en ny 132 kV kraftledning fra Kråkerøy transformatorstasjon i Fredrikstad til Hvaler transformatorstasjon.
– Dagens strømforsyning til Hvaler er utdatert, og den nye ledningen vil gi sårt etterlengtet heving av forsyningssikkerheten. I denne saken har vi strukket oss langt for å legge rammene for et ledningsanlegg som både gir nødvendig oppgradering av nettet, men som samtidig tar hensyn til kystlandskap, bosetning og fritidsbebyggelse i de to kommunene, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.
NVE ga Hafslund konsesjon med to hovedalternativ. Etter alternativ I kables ledningen på hele strekningen i gang- og sykkelvei under forutsetning av at det inngås en utbyggingsavtale mellom kommunene og Hafslund Nett AS.
Alternativ II er et kraftledningsanlegg, der ledningen kables på to strekninger, men for øvrig bygges som luftledning.
NVEs konsesjonsvedtak ble påklaget av Hvaler og Fredrikstad kommuner og en rekke beboere, hytteeiere, andre grunneiere og to aksjonsgrupper. Klagene retter seg mot alternativ II.
Det har ikke kommet til noen avklaring når det gjelder inngåelse av en utbyggingsavtale etter det første hovedalternativet i den tid departementet har hatt saken til klagebehandling. Departementets behandling har derfor i hovedsak rettet seg mot trasévalget og omfanget av kabling som avbøtende tiltak ved bygging av kraftledningen etter det andre hovedalternativet.
– NVE har i sin behandling lagt avgjørende vekt på kystlandskapet ved å pålegge kabling av ledningen fra Tangen på Kråkerøy til Vesterøy på Hvaler. Jeg har funnet grunnlag for å forlenge denne kabelstrekningen videre inn på Vesterøy gjennom hytteområdet ved Økholmen. På den måten unngår vi nærføring og ivaretar et sårbart nærmiljø, samtidig som kabling vil gi anleggstekniske fordeler, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.
Departementet har gjennomgått og vurdert de innvendinger som er fremkommet om kulturmiljø, landskap, naturmangfold, arealdisponering og virkninger av elektromagnetiske felt fra kraftledningen. I konsesjonen er det blant annet satt vilkår om avbøtende tiltak av hensyn til fugl og kulturmiljø.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.