Ukategorisert

Kommunestyret i Hvaler kommune har vedtatt å fastsette planprogram for kommunedelplan for Skjærhalden.

Hvaler kommune har på sin hjemmeside følgende:

02.03.2021 kl. 10.45 Kommunestyret i Hvaler kommune har vedtatt å fastsette planprogram for kommunedelplan for Skjærhalden.

Kommunestyret i Hvaler kommune har den 18.02.21 i sak 5/21 vedtatt å fastsette planprogram for kommunedelplan for Skjærhalden.

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en plan som legger til rette for en bærekraftig utvikling, fremmer stedskvalitet og stedsintentiteten til Skjærhalden. Hvaler kommune skal nå se på status, utviklingsretning og utredningsbehov for områdesenteret. Kommunedelplanen skal gi rammer for hvordan Skjærhalden skal utvikles i et langsiktig perspektiv.

Planprosess og medvirkning
I høringsperioden for planprogrammet var det gjennomført et folkemøte i form av webinar arrangert av
kommunen, og interne møter på tvers av organisasjonen som ekstraordinær medvirkning.

Dette er en sentrumsplan som vil påvirke både private-, offentlige-, og næringsaktører. Det er spesielt
viktig i denne prosessen å inkludere alle som blir både direkte og indirekte berørt. Og det er lagt til
rette for en god åpen medvirkning så tidlig som mulig i prosessen. Innspill og uttalelser er integrert i
planprogrammet og planen har vært til diskusjon i regionalt planforum.

Det har kommet inn totalt 77 innspill og uttalelser fra publikum, regionale og statlige myndigheter,
samt vel og foreninger. Alle innspill ligger vedlagt i sammenstilling av innspill og uttalelser med rådmannens kommentarer.

Plandokumentene finner du her:

Særutskrift – fastsetting av planprogram

Planprogram – kommunedelplan for Skjærhalden

Sammestilling av innspill og uttalelser

Vedlegg til planprogram – temakart og bilder fra Skjærhalden

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.