PolitikkReguleringer/Infrastruktur

Kommunestyremøte på Hvaler torsdag 16.09.2021 klokken 1700 på Ungdomsskolen.

En viktig sak for oss hytteeiere er sak PS 57/21:

Varsel om oppstart av planutkast – høring og offentlig ettersyn av planprogram for parkering.

Hvaler kommune ønsker å behandle parkeringsplanen som en kommunedelplan etter plan- og bygningsloven for å kunne sikre en bredere medvirkning, bedre planprosess og en styrket forankring hos det politiske hold. Dette er en plan som bør ha en mer åpen prosess, siden parkering og løsninger rundt dette er det mange i lokalsamfunnet som mener noe om. Plandokumentet vil også legge føringer for framtidige kommunale planer, detaljplaner og vil samtidig ta med seg viktige lokale føringer og strategier som ligger vedtatte plandokumenter, regionale planer, og statlige føringer og retningslinjer.

Planens hensikt

Planens hensikt å synliggjøre og kartlegge parkeringsbehovet for alle målgrupper på Hvaler, kartlegge ladebehovet på de ulike øyene, samt lage en konkret handlingsplan årene fremover. Samfunnet er i endring, samtidig som Hvaler er mer attraktivt å besøke enn før. Hvaler med sine 4700 innbyggere til vanlig og opptil 35 000 effektive innbyggere i sesongperioder må kommunen planlegge for effektive og bærekraftige løsninger.

Vi ønsker gjennom planarbeidet å få implementert løsninger for både parkering, sykkelparkering, bobilparkering og ladeparkering. Og som en del av kartlegging av behov for parkering og løsninger rundt dette vil man også få et grunnlag for å lage en ny lokal parkeringsforskrift. En slik forskrift vil ta for seg parkeringssoner, gebyr, krav til parkering ved utbygging av bl.a. bolig, næring og småbåthavn. 

Planprosessen

Det er lagt opp til interne workshops med administrasjonen og politikere fra kommunestyret. Videre er det planlagt å holde åpent folkemøte for alle, som innbyggere, deltidsbeboere, vel, foreninger og interesseorganisasjoner. Det er også vurdert om det skal holdes flere arbeidsmøter med aktuelle lokale foreninger.

Rådmannen ser for seg at kommunedelplanen er vedtatt før sommeren 2022. Se fremdriftsplan i planprogrammet.

Du kan lese hele saken og de andre sakene til kommunestyremøte torsdag 16. september her:

https://www.hvaler.kommune.no/innhold/politikk-og-innsyn/motekalender/#se:mote/moteid:1440/utvalgid:12

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.