Miljø og naturforvaltning

Info fra renovasjon og vei Hvaler kommune

Hvaler kommune ved renovasjon vil i året 2020 gjennomføre et pilotprosjekt på Herføl.

Prosjektet er satt i gang som en følge av at kommunen ønsker å bidra til økt gjenbruk av det vi i dag oppfatter som avfall. Avfall er i de fleste tilfeller en resurs som skal, kan og bør gjenbrukes. Det er i dag et globalt mål om å snu den negative trenden som vi i alt for mange år har levd med. Avfall er ikke lenger noe som kastes i forbrenningsovnen eller på deponi «dynga»

Hvaler kommune har inngått samarbeid med de fleste kommuner i nedre Glomma regionen om et nytt sorteringsanlegg. Dette anlegget skal sortere ut blant annet plast emballasje av ulike kvaliteter. Det vil si at plast emballasje skal leveres sammen med restavfallet fra kjøkkenbenken. Matavfallet skal etter hvert i egen pose men leveres i samme beholderen hvor restavfallet leveres. Hva restavfallsposen skal inneholde vil vi komme tilbake til når det er endelig bestemt. Dette vil bli en felles løsning for alle de involverte kommunene.

Papp og papir skal leveres i egen beholder og det samme gjelder for glass og metall emballasje. (syltetøyglass og leverposteibokser)

Det vil bli satt ut slike beholdere på returpunktene på Herføl.

I tillegg til dette så skal kommunen i løpet av året gjennomføre 3 runder med innsamling av annet avfall på Herføl. Her er det laget en del info om hvordan det skal foregå og hva man kan levere.

Pilotprosjekt for renovasjon på Herføl 2020

Kommunen ønsker å bedre muligheten for å nå nasjonale og internasjonale krav ved å gjennomføre en pilot på Herføl i 2020. Dette for å skaffe erfaring med hvordan løse de logistiske utfordringer og samarbeidet med beboere, hytteeiere og næringer for å nå gjenvinningsmålene.

1.    Endring på returpunktene

Det skal plasseres ut glass/ metallemballasje og papp/ papirkontainere på alle nåværende returpunkt.

Det blir organisert tre (3) hentetidspunkter for henting av avfall som ikke skal leveres i kontainere på returpunktene.

2.    Hentetidspunktet blir mellom kl. 10:30 – 13:30 på følgende datoer:

 • Fredag 17. april
 • Fredag 12. juni
 • Fredag 11. september

Oppsamlingssted vil være ved samfunnshuset på Herføl.

Eier, eller eiers representant av avfallet, skal selv sørge for å få avfallet lastet på hentebilen, og må være tilstede innenfor de oppgitte tider.

3.    Avfallstyper som hentes på Herføl 3 faste datoer:

 • Jern og metall
 • Elektronikk
 • Hvitevarer
 • Møbler

4.    Følgende kan ikke hentes:

 • Farlig avfall (leveres gratis på miljøstasjonen)
 • Hageavfall
 • Rent trevirke
 • Impregnert trevirke (er farlig avfall og leveres gratis på Miljøstasjon)
 • Annet bygningsavfall

Det må sendes epost til renovasjon@hvaler.kommune.no hvor beboere/hytteeiere sender en bestilling til kommunen på hva og ca. mengde de skal levere på oppsamlingstidspunktet, slik at vi kan bemanne/bruke rett redskap på hentedagene.

5.    Vi trenger følgende informasjon i bestillingen:

 • Navn på bolig- /hytteeier
 • Avfallstype
 • Antatt mengde
 • Hvem som er tilstede ved henting

Renovasjonsavdelingen må ha bestillingen senest tre dager før hentedato.

NB! Kommunen henter ikke hensatt avfall hvor eier/representant for eier ikke er tilstede.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.