Reguleringer/Infrastruktur

Hytteforeningen oppfordrer på det sterkeste om 50 km/t og hyppige kontroller på Stokken.

Av leder i Hvaler Hytteforening, Mona Flemmen

«Vår store bekymring er når trafikken og tilreisingen til Hvaler virkelig tar seg opp. Sommeren 2021 kommer til å gi Hvaler flere besøkende enn noen gang.»

Hvaler Hytteforening (med sine ca. 1800 medlemmer som er eiere av fritidseiendommer på Hvaler) har nå kontaktet Statens vegvesen m.fl., og informert om at vi er bekymret over overgangen mellom gang- og sykkeltraseen i området Stokken/Siljeholmen.

Det nevnte området har i alle år vært sterkt trafikkert, til dels uoversiktlig og har mange av-/utkjørsler. Risikoen for ulykker er stor, særlig hvis farten også er det. Selv om den nå er satt til 60 km/t.

Området har fra tidligere utkjøring både fra marinaen og parkeringsplassen til Siljeholmen. I tillegg har vi altså nå fått den flotte og lenge ettertraktede gang- og sykkelveien som må krysses samme sted. Dette er noe som har økt vår bekymring. Det skal dog sies at hastigheten er redusert fra 80 km/t til 60 km/t, men vi som kjører strekningen svært hyppig, ser at svært mange dessverre ikke følger hastighetsreguleringen.

Vi observerer nå at siden gang- og sykkelveien ble ferdig, er den blitt en mye brukt sykkel- og gangstrekning. Mange benytter strekningen for å få seg en tur og samtidig oppleve Hvalers flotte natur.

Vår store bekymring er når trafikken og tilreisingen til Hvaler virkelig tar seg opp. Sommeren 2021 kommer til å gi Hvaler flere besøkende enn noen gang. Norge kommer sannsynligvis fremdeles til å være nedstengt for utenlandsreiser. Norge blir dermed der de aller fleste kommer til å legge sin ferie. Hvaler vil bli et yndet feriemål.

Tidligere er det brukt argumenter om at hastigheten må opprettholdes fordi strekningen er en fylkesvei. Dette er noe vi er uenige i, noe vi ønsker å påpeke før det skjer ulykker med fatale konsekvenser.

Hvaler Hytteforening har også observert og sett i mediene at det ikke vil bli oppmerket gangfelt på overgangen ved Stokken. Dette skal være begrunnet med at brukere av overgangen da vil føle seg litt for «trygge» og bare vil gå, løpe eller sykle ut i veien.

Vi oppfordrer på det sterkeste om at det settes en fartsbegrensning på 50 km/t. Og i tillegg at det etableres oppmerket gangfelt og at det settes opp skilt i god avstand fra selve gangfeltet om at det kommer et gangfelt. Disse tiltak vil bidra til å gjøre bilistene mer aktsomme.

Vi foreslår også at det vurderes satt opp varsellamper slik en ser på strekninger der en har viltoverganger når noen nærmer seg gangfeltet.

Som et forberedende tiltak mener vi at det snarest mulig foretas trafikktelling slik at en får et realistisk bilde av trafikken både på veien og på gang- og sykkeltraseen.

Politiet bør også bes om å foreta hyppige fartskontroller på stedet. Vi håper våre innspill kan være til nytte og at Statens vegvesen vil vurdere våre innspill. Hvaler Hytteforening er bekymret for at det i sommer dessverre vil inntreffe uønskede hendelser i dette området, da vi sannsynligvis får svært stor trafikk.

Bekymringsmeldingen er også sendt til Statsforvalteren i Oslo og Viken og ordfører i Hvaler.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.