Hvaler nytt

Hvalernytt 4/2014

Hei, kjære medlemmer!

Hvor har året 2014 blitt av? Tiden går noe så utrolig raskt. Ser vi
litt tilbake på året som har gått har det vært et aktivt år for oss
i styret. Mange saker har det vært arbeidet med, og ikke minst
har dialogen med mange medlemmer både vært spennende og
lærerikt.

Medlemsbladet HvalerNytt har fått en «facelift»
i 2014. Bladet som i år har hatt 20 års jubileum!
Styret har etter beste evne arbeidet hardt for å
gjøre medlemsbladet både hyggelig og interessant.
I henhold til foreningens vedtekter skal
medlemsbladet være selvfinansierende med annonser,
og det er et arbeid som tar mye ressurser
og tid. Flere og flere firma har blitt svært kostnadsbevisste
og vil ha «salg» igjen for sine annonser.
Jeg oppfordrer derfor deg som medlem
til å benytte deg av våre annonsører, og husk at
du får gode priser hos flere av dem! Vi har også i
dette året fått nytt medlemsregister på plass, ny
nettside og ikke minst egen side på facebook.
Likevel er det en sak som jeg ønsker å trekke
frem for den er jeg veldig stolt av at vi har fått i
stand. Det er nå etablert et forum mellom Hvaler
kommune og Hvaler Hytteforening. Møtene
protokolleres, og de blir ledet av kommunalsjef
Hege C. Bjørnerud, og avhengig av agendaen
trekkes ulike faginstanser inn ved hvert møte.
Etter flere møter med både administrasjonen og
den politiske ledelse er nå forumet etablert. Det
første møte gikk av stabelen i slutten av oktober.
Til møtet hadde vi en lang agenda, men det var
også rom for litt «småprating» for å bli bedre
kjent. Et sammendrag av møtet er gjengitt lenger
ut i bladet. Nye møtetidspunkter for 2015 ble
også fastsatt, og oppgaver skal diskuteres underveis.
Har du saker du ønsker vi bør ta opp med kommunen
på de kommende møtene, hører vi gjerne
fra deg. Vi ønsker å vise engasjement for det vi
nå har fått til, derfor er det viktig at dere medlemmer
også gir oss innspill.
Jeg føler virkelig at nå er vi på rett vei sammen
med kommunen – hvor vi alle vil samme vei og
vi går sammen som lagspillere. Dette er bra!
Nytt i 2015 er at det sammen med HvalerNytt
nr. 1 (medio mars) vil bli sendt ut et personlig
medlemskort. Pass på at dere tar ut dette
medlemskortet og tar godt vare på det. Det kan
være greit å ha når dere skal handle hos våre annonsører.
Vi har funnet ut at ved å gjøre denne
engangsinvesteringen i medlemskort, vil vi årlig
spare inn relativt store summer på innkreving av
medlemskontingenten.
I bladet denne gangen har vi også en presentasjon
av vår nye samarbeidspartner advokat Eilert
Eilertsen. Han vil nå fremover ha en fast spalte i
bladet hvor dere kan sende inn spørsmål dere
ønsker å få svar på. Send deres spørsmål til:
post@hvalerhytteforening.no eller pr. brev og
styret vil videreformidle.
I skrivende stund (medio november) har rådmann
Dag W. Eriksen lagt frem sitt forslag til
budsjett for 2015 og langtidsbudsjett til 2018.
Her kan vi lese at eiendomsskatten skal videreføres
på 2 promille til og med 2017, og at
den fra 2018 kan heves til 2,7 promille. I tillegg
står det i det foreslåtte budsjettet at de kommunale
avgiftene på Hvaler skal reduseres med 5 %.
Dette er jo gode nyheter – men det gjenstår
selvsagt å se om det går gjennom på kommunestyremøte
i desember.
En annen stor sak som kommunen må arbeide
med er den kommende kommunereformen, og
utfallet av den saken kan bli spennende for oss
hytteeiere. Vi vet at i Fredrikstad i dag er det 3,7
promille i eiendomsskatt på fritidseiendommer,
men de har langt lavere kommunale avgifter.
Vel, vel – siste ord er nok ikke sagt i denne saken,
men det skal bli spennende å følge med. Jeg
gleder meg i alle fall til å ta fatt, selv om vi nå
først skal ha en god juleferie.

Jeg ønsker der alle en Riktig god jul
– og et Riktig godt Nyttår!
* * *
Mona Flemmen
leder

 

Les hele bladet her

4 thoughts on “Hvalernytt 4/2014

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.