Ukategorisert

HVALER HYTTEFORENINGS INNSPILL TIL REGULERINGSPLANEN SOM SKAL LEGGE TIL RETTE FOR ETABLERING AV HOTELL PÅ SAND

Vedrørende: Felt BKB4-Sand, Spjærøy – Hvaler kommune. Plan-ID:301 144

Hvaler kommune varsler om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for felt BKB4 på Sand, Spjærøy, iht. §12-8. Det varsles at det skal innledes forhandlinger med Hvaler kommune om utbyggingsavtale om infrastruktur som veg, vann og avløp med den hensikt at reguleringsplanen skal legge til rette for etablering av hotell med tilhørende anlegg. 

Hvaler Hytteforening har mottatt ovennevnte varsling, og ønsker allerede nå å komme med følgende tilbakemelding på planforslaget om å etablere et fritids-, turist- og konferanse anlegg med et variert overnattings- og aktivitetstilbud.

Innledningsvis litt om Hvaler Hytteforening: 

Foreningen ble startet allerede i 1977. Fritidsboligeierne så da behovet for å organisere seg med tanke på de rådende forhold som strengere lovverk, både med tanke på regulering av arealer og krav til det enkelte byggeprosjekt, vedtaket om byggeforbud for hytter, og debatten rundt finansiering av vei og bruer på Hvaler. Utbyggingen av hytter på Hvaler startet allerede på 1900-tallet, men det var først på begynnelsen av 1970-årene at det var ca. 4300 hytter på Hvaler, noe som var årsaken til innføringen av byggeforbudet i 1972. Hvaler Hytteforening er i dag landets største hytteforening der omtrent halvparten av dagens fritidsboligeiere er medlem.

Hvaler Hytteforeningen vil gå sterkt imot at det etableres et slikt anlegg på det aktuelle området på Spjærøy. Bakgrunnen for dette er flere:

  • Et anlegg av en slik dimensjon vil forringe området og være til svært stor belastning for fritidsboliger og boliger i nærheten.  I tillegg vil det være en stor inngripen i naturen på området, og det vil få konsekvenser for hele øyriket.  
  • Området er i dag et friområde med naturstier for allmenheten på Hvaler. Det er blant annet opprettet Kyststi/kulturled som går rett over eiendommen. Området er i dag et av de høyeste utsiktspunktene på Spjærøy. Med en så omfattende bygningsmasse og et høyt hotell på 20 etasjer, vil det skjemme området fra mange vinkler både til lands- og til vanns. 
  • Det står også i planene at det vil være et utsiktspunkt på toppen av hotellet hvor en kan se utover Ytre Hvaler Nasjonalpark. Dette vil igjen si at hotellet vil være synlig når en er langt fra land og blant annet ferdes i nasjonalparken. Dette vil så absolutt være til sjenanse og noe som ikke er ønskelig. Det særegne med landskapet på Hvaler er at det består av svaberg, lyngheier og krypfuru. Et høyhus vil være forurensende i landskapet. 
  • En del av området inngår i naturområdet H560 og det vil ødelegge store deler av vegetasjon, insekter, ulike arter av maur og amfibier som finnes der. Området er også en del av det som fremdeles fremstår som lite nedbygd og uberørt med tanke på Hvalers tidligere historie om uttak av granitt, kystmiljø og andre kulturminner. 
  • Et slikt enormt anlegg vil bringe inn mye støy, ødeleggelse av et fint rekreasjonsområde, inngripen i naturen, begrensning av friluftslivet og forurensning av natur. Et annet moment er den lysforurensningen et slik høybygg og mange bygg vil medføre. Vi vet alle at på Hvaler er det mørkt vinterstid. Svært lite veibelysning og mange områder er ikke bebodd. Et slikt høyhus vil ruve i landskapet og vil være en lysfontene for hele Hvaler, som ikke kan tillates. 

Hvaler Hytteforening er innforstått med at Hvaler i dag har få kommersielle overnattingssenger, men vi kan ikke se at det skal være behov eller ønske om å opprette hyttelandsbyer som det refereres til i planene. Fritidseiendommene på Hvaler ligger relativt spredt. Der de ligger noe tettere, er i mindre områder med relativt få fritidseiendommer. Å hevde at Hvaler trenger ferielandsbyer er noe Hvaler Hytteforening er sterkt i tvil om. Hvaler samfunnet kan ikke på noe som helst måte sammenlignes med skidestinasjoner som Hemsedal og Trysil. 

Hvaler Hytteforening tviler på at et hotell med den aktuelle virksomhet slik det fremgår i planverket, kan være gjennomførbart eller drivverdig ut fra et økonomisk og bærekraftig perspektiv. Dette gjelder begge de to forelagte alternativene. 

Hvaler Hytteforening stiller med andre ord spørsmål om det er gjort en markedsanalyse for å bygge et slikt anlegg med tanke på økonomisk inntjening. Kurs- og konferanseaktiviteter etter den pandemien vi er midt inne i, vil sannsynligvis også endre seg mer og mer i retning av digitale møteplattformer. 

Vi vil også fremheve at trafikken er stor nok som den er på Hvaler, og ikke minst den delen av riksveien hvor vi for få år siden hadde en dødsulykke. Avkjørselen er rett etter en sving om en kommer fra nord.  Kommer en fra syd er det en rett strekke med 70-80 km/t. Her skal det være avkjørsel med stor trafikk, privatbiler, turistbusser, varetransport, campingbiler og campingvogner, noe som vil øke risikoen for ulykker betraktelig. Et anlegg av en slik dimensjon drar med seg et enormt behov for varetransport og et enormt logistikkbehov.

Et slikt anlegg vil også trekke til seg ytterlige båttrafikk i Asmaløy-sundet som allerede på sommerstid er sterkt belastet. Belastningen på Sand marina vil også øke og fortøyningsmulighetene der er allerede overbelastet. Noen ytterligere utbygging av marinaen og båthavna er sannsynligvis heller ikke mulig. 

Hvaler med sin flotte geografiske beliggenhet hvor byggeskikken har vært å legge hyttene fint i terrenget vil skjemmes dersom vi oppretter ferielandsbyer. Vi kan dessverre ikke her sammenligne oss med noe annet land da hyttebygging i Norge er helt særegent. Vi vet alle at hytta er noe enhver familie har svært kjært og noe som alle verner om.  

Avslutningsvis vil Hvaler Hytteforening hevde at et slikt anlegg vil lage så store uønskede inngrep og fotavtrykk i Hvalers natur at det ikke må tillates gjennomført. Vi tror ikke at et anlegg som dette vil være en attraksjon i seg selv, som det står i planprogrammet. Det vil være svært forurensende, lite bærekraftig og med en altfor stor inngripen i Hvalers særpreg for de av oss som er glade i øyriket og ønsker å bevare det for kommende generasjoner. 

Uansett hvor et slikt anlegg skal kunne etableres på Hvaler, må det få en annen utforming som er mer i retning av Hvalers særpreg og byggeskikk.  

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.