Tomtefeste

Hva nå med festeavgiften?

– En oppfølging

På denne tiden i fjor skrev jeg et innlegg i HvalerNytt nr. 4 om festeavgiften.  Kort oppsummert omhandlet innlegget følgende.  EMD Strasbourg fastslo i 2012 at paragraf 33 i Tomtefesteloven, som omhandler hva bortfester kan kreve som regulering av festeavgiften stred mot menneskerettighetene og derfor måtte endres.  Regjeringen anket dommen, men anken ble avvist. Det ble så nedsatt et lovutvalg som skulle komme med forslag til endring av loven og de kom med sin innstilling 15. oktober i 2013 (NOU 2013:11).  Det var stor uenighet i lovutvalget. Deres forslag ble sendt ut på høring med frist 10. januar i år.

I og med at prosessen med å få endret loven på dette punktet ville ta tid vedtok Stortinget en midlertidig lov, som sier at gjeldende lov skal gjelde til en endring er vedtatt.  Det betyr altså at paragraf 33 i Tomtefesteloven fortsatt er den, som skal følges når det gjelder regulering av festeavgift.

Som sagt var det stor uenighet i lovutvalget om hvordan spørsmålet om regulering av festeavgiften skulle løses, og lovutkastet har møtt sterk kritikk fra mange kanter gjennom høringen. Etter påtrykk fra flere foreslo derfor justisdepartementet i sommer å utsette saken.  Dette sluttet Stortinget seg til og de vedtok at gjeldende lov skal gjelde fram til 1. juli 2015.  Det betyr altså at en lovendring må vedtas før neste sommer. Det er igangsatt en prosess som har som mål å få til dette.

Siste ord er altså ennå ikke sagt i denne saken. Husk at alle ajourførte og gjeldende lover finner du alltid på Lovdata.no.

6. november 2014

Petter Hagen

One thought on “Hva nå med festeavgiften?

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.