Diverse

Høyre-leder: Hytteeiere må få reell lokaldemokratisk innflytelse

Kilde:Hytteavisen.no v/Leif Magne Flemmen (11.3.2016)

«Politikerne begynner å røre på seg i hyttepolitikken. Foran årsmøtet i Oppland Høyre bebuder fylkesleder Svein Håvar Korshavn at han til Høyres landsmøte vil ta opp hyttefolkets situasjon i lokaldemokratiet.

Årsmøtet i Oppland Høyre finner sted på Fagernes til helgen. Fylkes-Høyre i Oppland ønsker å løfte fram ny politikk på flere områder, uttaler Korshavn til Gudbrandsdølen Dagningen. Høyre har blant annet tatt inn over seg at hytta for stadig flere er deres andre hjem.

I praksis betyr dette etter Korshavns mening at «brukertall» og ikke antall fastboende skal danne grunnlaget for dimensjoneringen av beredskapstjenester i kommunene. Skatte- og avgiftssystemet må innrettes mot at hytta i større grad er et hjem og at lokaldemokratiet å innrettes slik at hyttefolket får reell medbestemmelse, mener Høyre-lederen. 

Initiativet harmonerer med konklusjonen i nyere forskning. Det framholdes at hytteeierne som følge av den stadig mer utstrakte bruken av fritidsboligen, må betraktes som «deltidsboende» eller «deltidsinnbyggere». Fortsatt leter man etter løsningen på denne politiske demokrati-utfordringen.» (kilde: Hytteavisen.no v/L.M.Flemmen)

 

Det ovennevnte er spennende lesning og viser at nå begynner politikerne flere steder i landet og se verdien av fritidsboliger og hva eierne legger igjen til lokalsamfunnet. Hvaler Hytteforening engasjerte i perioden 15.8. til 31.12.2012, Østfoldforskning og Miljøkom AS om å gjennomføre en undersøkelse om hva hyttefolket på Hvaler bidrar med til lokalsamfunnet.

Resultatet av undersøkelsen viste at hyttefolket helt klart bidrar til fellesskapet på Hvaler, både ved å skape grunnlag for å opprettholde det lokale næringslivet og lokalsamfunnet som sådan. Dataene fra undersøkelsen kom fra intervju med et utvalg av næringslivsaktører og et utvalg av personer/funksjoner i Hvaler kommune.

De intervjuede næringslivaktørene stipulerte til at 50-90 % av omsetningen deres kunne tillegges hyttefolket og ringvirkninger av hyttelivet i kommunen. Dette skaper arbeidsplasser hos lokale tilbydere både innenfor bransjene varehandel, bygg og anlegg og kultur/turistnæring. Fra kommunalt hold fremkom det at Hvaler kommune hvert år behandler et svært høyt antall byggesaker i forhold til kommunens faktiske størrelse og innbyggertall, noe som igjen bidrar til arbeidsplasser i offentlig sektor. Tilretteleggingen for offentlig vann- og kloakk hadde heller ikke vært gjennomført i den skala det er om det ikke var for ønsker fra hyttefolket!

Både kommune og næringsliv fremhevet altså helt klart og tydelig at hyttefolket har en sentral rolle for å utvikle Hvaler til et bærekraftig bo, fritids- og rekreasjonssted i også fremtiden!

M.Flemmen, (4.5.2016)

 

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.