Politikk

Høringsuttalelse fra Hvaler Hytteforening om regional kystsoneplan for Østfold

Hvaler Hytteforening har  gjennom 2014 fulgt opp  forslag til «Kystsoneplan for Østfold» ved å ha deltatt på møter med Østfold fylkeskommune, gitt skriftlige tilbakemeldinger og samarbeidet med Fredrikstad Hytteforening. «Kystsoneplanen for Østfold» ble lagt ut på høring og vi legger her ved vår uttalelse. Selve forslaget til regional kystsoneplan for Østfold finner du på Østfold fylkeskommunes hjemmeside.

Høringsuttalelse til regional kystsoneplan for Østfold:

Vi har mottatt høringsforslaget fra juni 2014 og har en del kommentarer.Først vil vi generelt si at vi finner mye positivt her, sett med hytteeiernes øyne.

I kapittel 5, Frilufts- og hytteliv er det mye bra. Kyststien med vedlikehold og videreutvikling trekkes frem. Her vil vi spesielt nevne bedre merking og tilgjengelige kart samt parkeringsplasser på egnede steder som viktig. Allemannsretten behandles også i dette kapitlet og her merker vi oss under strategier punktet «informasjon om allemannsretten med fokus på gjensidig ansvar». Dette anser vi som hytteeiere som viktig. Punktet 5.4 Hytteliv er blitt bra. Her har man fått med friluftsliv/folkehelse, betydningen i reiselivssammenheng og hyttefolkets betydning for kommunenes økonomi. Konklusjonen i siste avsnitt er god. Imidlertid mener vi at «de lokale hytteforeningen» bør byttes ut med «hyttefolket». Felles hytteforeninger kan organiseres på flere måter. Enten med enkeltmedlemmer eller med vel som medlemmer eller som en blanding av disse, men vil i alle tilfelle være møteplass og talerør for «hyttefolket».

I kapittel 6 Næring under pkt. 6.2 Reiseliv nevnes bærekraftige etableringer og spesifikt at »Det bør ikke åpnes for etableringer som kan utvikles til private hytter.» Dette anser vi som viktig i en kommune som har generelt byggeforbud for hytter. Denne type
etableringer som vi har sett noen av oppleves som svært urettferdig for hytteeiere som f.eks. har tomter som kunne gitt mulighet for hytter til barn, men som ikke får utnyttet dette potensialet p.g.a. byggeforbudet.

I kapittel 8 Retningslinjer er det en del ting vi reagerer på. Nederst på side 45 i høringsdokumentet finner vi uttrykket «uheldig bygging langs sjøen». Hva er «uheldig bygging»? Uttrykket er upresist og det bør finne en mer presis
formulering.

Under pkt. 8.3 Retningslinjer i strandsonen, avsnitt a) og i pkt. 8.6 Dispensasjons-behandling i 100-metersbeltet, nest siste avsnitt på s. 53 omtales uthus og flere enheter på samme eiendom. Vi synes at det er urimelig og sløsing med ressurser å rive uthus for å få lov til å utvide hytte med for eksempel våtrom og vi kan heller ikke se noen fornuftig grunn til at man ikke kan ha et frittstående uthus til oppbevaring av redskap, hagemøbler og lignende på sin hyttetomt. I pkt. 8.3 og pkt. 8.4 behandles også tillatt BRA for strandsonen og 100-metersbeltet. 90 m2 i strandsonen og 80 m2 i 100-metersbeltet. Vi mener at godkjent BRA for begge bør være den samme, 90 m2.

Dette var våre innspill og vi håper de blir ivaretatt.

 

Mvh

for Hvaler Hytteforening

Mona Flemmen
leder

 

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.